Kiedy wymagane jest odśnieżanie dachów i jak to zrobić?

Firma ZRB oferuje usługę sezonową jaką jest odśnieżanie. Dobiera właściwie materiały potrzebne do przeprowadzania tego typu robót ziemnych. Miasta dość często zaskakiwane są dużymi opadami śniegu, które uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się po ulicach oraz przy budynkach zarówno pieszo jak i za pomocą pojazdów.

Działalność ZRB proponuje swoim klientem uprzątnięcie śniegu z terenów parkingowych, dróg pojazdowych, dachów oraz posesji. Cały proces odśnieżania rozpoczyna usunięcie śniegu za pomocą specjalistycznego sprzętu, następnie posypanie nawierzchni solą albo piaskiem.

Odśnieżanie dachów

Zalegający śnieg na dachach stanowi duże zagrożenie dla stabilności całej konstrukcji budowli. Podczas zmiany temperatur śnieg może zacząć powoli topnieć i przekształcić się w ciężką bryłę lodu. W przypadku zajścia takich zdarzeń może dojść do licznych wygięć, uszkodzenia więźby dachowej, a nawet pęknięcia krokwi. Budynek obarczony dodatkowym ciężarem powoli osiada i niekiedy dochodzi do powstania pęknięć w fundamentach. Oprócz tego minusem topnienia śniegów jest możliwość wniknięcia wody w pokrycia dachowe. Wówczas możemy mieć do czynienia z zniszczeniem warstwy ocieplenia. Należy także zwrócić uwagę na dodatkowo zagrożenie jakim jest pojawianie się wiszących sopli. Ich nagły spadek nawet z małej wysokości może doprowadzić do nieszczęśliwego zdarzenia. Warto zatem w odpowiednim czasie, gdy śnieg jest puszysty zadbać o zsunięcie jego z dachów.

Odśnieżanie dachów a polskie prawo

Odśnieżanie dachów oraz usuwanie lodowych sopli wynika także z ustawy o prawie budowlanym. Zawiera ona informację odnośnie zobowiązań jakie powinien pełnić właściciel obiektu aby zapewnić jego bezpieczne użytkowanie, zwłaszcza podczas występowania niedogodnych warunków atmosferycznych. Pozbycie się śniegu z dachu wymaga od pracodawców spełnienia odpowiednich wymagań bhp w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym tę czynność. Jedną z możliwości jest wynajęcie profesjonalnej firmy zajmującej się odśnieżaniem dachów. Wyboru odpowiedniej firmy odśnieżającej powinien dokonać przeszkolony pracownik.

Istnieje szereg warunków określających bezpieczeństwo pracy podczas odśnieżania dachów. Powstały licznej akty prawne zawierające informacje odnośnie odpowiedniego przygotowania i zachowywania się na wyżej wymienionym stanowisku. Zaliczyć do nich można: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom, Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

Nie powstał akt prawny ściśle określający wymagania dotyczące bezpiecznej pracy podczas odśnieżania dachów. Jedynie powyższe rozporządzenia oraz ogólne przepisy BHP pozwalają na zachowanie właściwych środków ostrożności. Pracownik wykonujący odśnieżanie nie musi posiadać szczególnych kwalifikacji. Powinien być przeszkolony z zasad BHP obowiązujących przy odśnieżaniu dachów. Takie szkolenie na wyżej wymienionym stanowisku należy przeprowadzać raz do roku. Oprócz tego pracownik powinien mieć ważne i aktualne badania lekarskie, które wykazują jego zdolność do pracy przy odśnieżaniu oraz brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Firma ZRB zapewnia kompleksową usługę odśnieżania dachów. Proponuje usunięcie wszystkich zalegających bruzd śniegu oraz pozbycie się zwisających sopli. Dodatkowo wykorzystuje specjalny sprzęt do wykonywania prac na dachach, dzięki któremu nie dojdzie do uszkodzeń pokrycia dachowego.

Odśnieżanie parkingów, posesji

Firma ZRB zajmuje się także odśnieżaniem posesji, parkingów oraz dróg dojazdowych. Realizuje z powodzeniem usługi odśnieżania dla licznych obiektów. Specjalistyczny sprzęt (koparko-ładowarki oraz ładowarki) jest wyposażony w profesjonalne pługi. Dzięki maszynom i doświadczeniu pracowników śnieg usuwany jest nawet w trudno dostępnych miejscach. Firma zajmuje się także posypaniem odśnieżonego terenu piaskiem lub solą w celu rozpuszczenia oblodzeń i zapobiegania śliskości. Dodatkowo oferuje wywóz śniegu nagromadzonego na terenie posesji. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie właściwej funkcjonalności obiektu bez zajmowania potrzebnego miejsca.