Badania geologiczne i ich znaczenie przy zakupie działki budowlanej

Okazuje się, że wykonywanie różnego rodzaju badań geologicznych i geotechnicznych jeszcze przed zakupem działki budowlanej ma bardzo duże znaczenie. Dotyczy to w szczególności budynków z piwnicami. Geotechnik ma w takim przypadku za zadanie określić poziom wody gruntowej. Istotna jest też ocena ewentualnych wahań tego poziomu. Dlaczego jeszcze warto wykonać takie badania?

Przed czy po zakupie działki?

Jeśli w planach jest budowa budynku z piwnicą, warunki wodno-gruntowe należy sprawdzić ze sporym wyprzedzeniem. Najlepiej zrobić to jeszcze przed zakupem działki budowlanej. Piwnic nie buduje się jeśli woda gruntowa utrzymuje się na wysokim poziomie. To rozwiązanie drogie i trudne do wykonania pod względem technicznym. Jednak jeśli działka już została kupiona, na ogół buduje się wówczas budynek bez piwnic. W sytuacji, gdy na działce znajduje się woda z uwagi na mało przepuszczalne podłoże, warto rozważyć jej odwonienie. Jest to bowiem duże utrudnienie w czasie samej budowy czy późniejszego użytkowania wybudowanego budynku.

Kto wykonuje badania geologiczne i geotechniczne?

Badania geologiczne i geotechniczne powinny zawsze wykonywać wyspecjalizowane w tej dziedzinie firmy. Najczęściej robi się kilka odwiertów. Celem tych odwiertów jest określenie warstw i rodzaju gruntu na danej działce budowlanej oraz ocena poziomu wód gruntowych. Co ciekawe, poziom ten nie jest stały i często zmienia się na przestrzeni roku. Najwyższy jest wiosną, po roztopach, a najniższy w okresie letnim. Badania mają sens przede wszystkim wówczas, gdy znana jest już wielkość i lokalizacja planowanego budynku. Oczywiście istnieje możliwość zakupu działki już przebadanej I uzbrojonej – takie działki znajdziemy przykładowo na Osiedlu Nowy Horyzont pod Szczecinem. W sytuacji, gdy działka jest duża i trudno określić miejsce budowy, zachodzi konieczność wykonana większej liczby odwiertów. To dobry sposób na określenie, które miejsce jest na budowę najlepsze.

Odwierty

Im więcej wykonuje się odwiertów, tym badanie jest dokładniejsze.  Minimum to trzy odwierty. Często lokalizuje się je w narożach planowanego budynku oraz na przecięciu jego przekątnych. Jeśli w planach jest budowa piwnic, odwierty muszą mieć co najmniej 3 metry głębokości. W przeciwnym wypadku 3 metry to wystarczająca głębokość odwiertów. Koszt jednego odwiertu wynosi średnio 100-150 zł za metr bieżący. W cenie tej ujęty jest od razu koszt przygotowania dokumentacji geologicznej. Co ważne, niekiedy badanie trzeba powtórzyć m.in. w celu zbadania poziomu wód gruntowych zmieniającego się wraz z porami roku.

śr. ocena 5 / głosów 5