Budowa domu na działce. Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Zakup odpowiedniej działki to pierwszy krok do realizacji marzenia, jakim jest własny dom. Warto pamiętać, że przed pracami stricte budowlanymi czeka nas też wymagający i czasochłonny etap przygotowawczy, podczas którego należy załatwić wszystkie niezbędne formalności, a wśród nich pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Który z tych dokumentów będzie nam potrzebny?

Zgłoszenie i pozwolenie na budowę domu – założenia i różnice

Zgłoszenie budowy

Zgłoszenie budowy to uproszczona procedura umożliwiająca rozpoczęcie budowy szybciej i bez angażowania stron postępowania. Opcja ta zarezerwowana jest dla inwestorów stawiających domy jednorodzinne, których obszar oddziaływania, obejmujący parametry określane przez projektanta, takie jak zacienienie czy hałas, nie wykracza poza granice działki budowlanej. Aby zgłosić zamiar budowy, należy zebrać niezbędną dokumentację, w tym projekt budowlany, mapę do celów projektowych, oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania daną nieruchomością z przeznaczeniem na cele budowlane, a także decyzję o warunkach zabudowy lub też miejscowy plan zagospodarowania. Dokumenty te wraz z wnioskiem zawierającym zakres i termin prac budowlanych składa się w starostwie lub urzędzie miasta. Decyzja pozytywna wydawana jest na zasadzie tzw. „milczącej zgody”, co oznacza, że jeśli w ciągu 30 dni nie zostanie wydana decyzja o sprzeciwie – zgłoszenie zostało zaakceptowane i można ruszać z pracami budowlanymi. Na wniosek inwestor może otrzymać pisemne potwierdzenie decyzji.

Pozwolenie na budowę

Zamiast zgłoszenia budowy inwestor może ubiegać się o pozwolenie na budowę. W kilku przypadkach jest to zresztą jedyna droga do rozpoczęcia budowy, czego przykładem są sytuacje takie jak wykroczenie obszaru oddziaływania budynku poza działkę, budowa domu wielorodzinnego, bliźniaka czy szeregowca lub lokalizacja działki na obszarze objętym ochroną przyrody. Jak wygląda proces uzyskania pozwolenia na budowę i czym różni się od zgłoszenia?

Ubiegając się o uzyskanie pozwolenia na budowę, musimy zgromadzić i przedłożyć w urzędzie odpowiednie dokumenty – mówi przedstawiciel spółki Inland oferującej działki w Kobylance. – Potrzebne będą cztery egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie, iż dysponujemy prawem do gospodarowania daną nieruchomością na cele budowlane, decyzja o warunkach zabudowy lub też miejscowy plan zagospodarowania i mapa do celów projektowych. W przypadku pozwolenia na budowę potrzebne będą również zaświadczenia o przyłączach mediów czy też o dostępie do drogi. Podstawową różnicę pomiędzy zgłoszeniem a pozwoleniem na budowę stanowi czas oczekiwania na decyzję, który w tym drugim przypadku wynosi maksymalnie 65 dni. Pozwolenie to decyzja wydawana na podstawie postępowania administracyjnego, wobec czego może uwzględniać też inne strony postępowania, np. właścicieli nieruchomości sąsiadujących z naszą działką.

Dłuższy czas oczekiwania i skomplikowane procedury mogą opóźniać rozpoczęcie budowy. Z drugiej jednak strony pozwolenie na budowę ułatwia inne formalności, takie jak pozyskanie kredytu na budowę. Warto zatem dobrze zastanowić się, jaki rodzaj decyzji co do budowy domu będzie bardziej nam odpowiadał, czy prostsze i szybsze zgłoszenie, czy też może pozwolenie na budowę.

śr. ocena 5 / głosów 1