Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Wymogi prawne

W większych miejscowościach z rozbudowaną infrastrukturą to zagadnienie nie będzie nas w ogóle dotyczyło. Podłączamy się do sieci kanalizacyjnej i mamy z głowy. Jednak tam, gdzie jej nie ma, musimy zaplanować budowę oczyszczalni ścieków. Jaka będzie najlepsza? Czy oczyszczalnia ekologiczna, biologiczna a może biologiczno-chemiczna?. Musimy jednak zapoznać się z przepisami. Przestrzeganie od samego początku zaleceń prawnych, może nam zaoszczędzić sporo czasu, niepotrzebnego stresu oraz wyrzuconych w błoto pieniędzy.

Dosyć rygorystyczne są przepisy usytuowania takiej oczyszczalni. Musimy mądrze zaplanować jej lokalizację na naszej działce. Na przykład zbiornik oczyszczalni nie może być bliżej niż 15 m od studni wykorzystywanej do celów spożywczych( nie mylić ze studzienką wodomierzową), również odległość od takiej studni jest istotna przy odprowadzeniu oczyszczonej wody z oczyszczalni do gruntu. Przepisy mówią że należy zachować odległość od 30 m-70 m w zależności od rodzaju oczyszczalni przydomowej. Inne odległości to: 5 m od okien i drzwi budynku mieszkalnego, oraz 2 m od granicy działki.

Równie istotnym czynnikiem przy doborze oczyszczalni jest miejsce w którym przewidujemy inwestycje. Inne wymogi są w aglomeracjach , a inne w miejscowościach ościennych.

To tylko przykład jednego z aspektów budowy takiej instalacji. Jest ich oczywiście dużo więcej. Postaramy się przejść krok po kroku przez podstawowe wymogi prawne.

Przede wszystkim musimy złożyć dokumenty we właściwym Wydziale Budownictwa Starostwa.

Przydomowe ekologiczne i biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz szamba ekologiczne ze zbiornikiem bezodpływowym budujemy na zasadzie zgłoszenia. Komplet dokumentów, które są wymagane, zawiera:

  • mapkę sytuacyjno-wysokościową( do celów lokalizacyjnych), pobraną z Wydziału Geodezji Starostwa lub projekt, jeżeli wymaga go starostwo,
  • druk zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba,
  • oświadczenia o prawie własności do działki, na której ma być zbudowana oczyszczalnia lub szambo, tu potrzebne będą numery działek z ksiąg wieczystych,
  • dokumenty potwierdzające parametry oczyszczalni.

Na mapce sytuacyjno-wysokościowej należy nakreślić:

  • przyłącze od domu do oczyszczani lub szamba rury ze ściekami,
  • kabel na zasilanie energią 230V – linią przerywaną,(oczyszczalnie biologiczne oraz oczyszczalnie biologiczno-chemiczne)
  • dalej rurę odprowadzającą od zbiornika oczyszczalni do studzienki rozdzielczej, a następnie drenaż, studnię chłonną lub odprowadzenie do cieku,

Jeżeli przewidujemy zrzut oczyszczonej wody poza granicę działki, konieczne będzie wykonanie operatu wodno-prawnego. Możemy skorzystać z usług osoby wskazanej w Wydziale Ochrony Środowiska lub zlecić go samodzielnie. Następnie trzeba złożyć wniosek do tego Wydziału o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

Po złożeniu niezbędnych dokumentów do Wydziału Budownictwa Starostwa oczekujemy na decyzję. Jeżeli w ciągu 21 dni nie ma sprzeciwu, można oczyszczalnię budować, a po zakończeniu budowy mamy 14 dni na zawiadomienie o tym Starostwa.

Jak się dowiedzieliśmy w firmie Bio-Hydret, od lat zajmującej się montażem przydomowych oczyszczalni ścieków: w zależności od regionu kraju, procedura i stawiane wymagania mogą się nieznacznie różnić, dlatego zawsze sprawdzajmy szczegółowe zalecenia prawne bezpośrednio w naszym Starostwie.

śr. ocena 5 / głosów 5