Cięcie plazmowe metali. Opis usługi

Cięcie plazmowe to proces cięcia metali i ich stopów przy zastosowaniu tzw. elektrycznego łuku plazmowego. Plazmę definiujemy jako zjonizowaną materię o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym bardzo duża część cząsteczek jest naładowana elektrycznie. Często nazywana jest „czwartym stanem skupienia materii”. W jaki sposób odbywa się cięcie plazmowe metali i ich stopów?

Technika cięcia plazmą metali i ich stopów

O technice cięcia plazmą opowiada nam przedstawiciel Walcowni Metali Nieżelaznych „Łabędy” z Gliwic, w której jedną ze świadczonych usług jest cięcie plazmowe elementów ze stopów miedzi. Zacznijmy od elementów, które wchodzą w skład stanowiska do cięcia plazmą. To ręczna przecinarka plazmowa, którą możemy nazwać układem sterowania źródłem prądu, wielofunkcyjny przewód z uchwytem do cięcia plazmą, tzw. przewód masowy, który łączy cięty przedmiot ze źródłem prądu, źródło gazu plazmowego i osłonowego oraz opcjonalnie układ wodnego chłodzenia uchwytu. Innym rozwiązaniem jest przecinarka plazmowa z układem sterowania numerycznego, czyli przecinarka CNC (skrót od Computerized Numerical Control, po polsku oznacza komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych). W obu przypadkach cięcie plazmowe polega na topieniu i wyrzucania metalu ze szczeliny cięcia plazmowym łukiem elektrycznym. Łuk elektryczny jarzy się między nietopliwą elektrodą i ciętym przedmiotem.

Parametry plazmowego cięcia metali i zalety procesu cięcia plazmą

Natężenie prądu decyduje o temperaturze i energii łuku plazmowego. Im wyższe natężenie, tym szybciej możemy ciąć materiał o danej grubości lub zwiększyć grubość przecinanego materiału. Trzeba jednak zaznaczyć, że natężenie prądu nie może być zbyt duże, ponieważ zwiększa się wówczas szczelina cięcia. Kolejny parametr to napięcie łuku, które musi być dopasowane do natężenia prądu. Istotna jest także prędkość cięcia, zwłaszcza w przypadku cięcia ręcznego. Jeśli prędkość będzie zbyt mała, to podobnie jak w przypadku zbyt dużego natężenia prądu szczelina będzie grubsza. Główne zalecenie co do prędkości w przypadku plazmowego cięcia metali: im grubszy materiał, tym mniejsza prędkość cięcia. Na jakość cięcia ma także wpływ odpowiednio wyregulowane ciśnienie gazu plazmowego oraz właściwe położenie palnika względem ciętego elementu. Palnik do plazmowego cięcia metali powinien być prowadzony prostopadle do ciętej powierzchni.

Na koniec warto wymienić główne zalety plazmowego cięcia metali: cięcie plazmowe odbywa się z większą prędkością niż w przypadku cięcia tlenowo-gazowego, odbywa się bez podgrzewania, a szczelina cięcia (przy odpowiednich parametrach przecinarki i prędkości cięcia) jest niewielka.

śr. ocena 5 / głosów 5