Czym charakteryzują się zaprawy murarskie zewnętrzne?

Zaprawy murarskie to mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy kwarcowych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Produkty tego typu służą celom budowlanym – przede wszystkim spajaniu elementów łączących mury, licowaniu ścian z okładzinami czy wypełnianiu spoin nieszczelnych konstrukcji. Po zaprawy sięga się m.in. przy wznoszeniu ścian i filarów z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych i betonowych – betonów lekkich i komórkowych. W przypadku zapraw zewnętrznych mamy oczywiście do czynienia z produktami stosowanymi na zewnątrz budowli. Z tego względu powinny cechować się one pewnymi specyficznymi właściwościami. Jakimi konkretnie? Zapraszamy do lektury.

zaprawa

Przeznaczenie murarskich zapraw zewnętrznych

Zaprawy murarskie zewnętrzne stanowią grupę produktów użytkowanych na zewnątrz obiektów budowlanych. Są to wyroby przeznaczone do wszystkich powszechnie stosowanych cegieł oraz bloczków, wykorzystywane m.in. przy murach naziemnych, ścianach nośnych zewnętrznych i innych. W jaki sposób korzystać z zaprawy? Sucha mieszanka podlega łączeniu z wodą, zyskując jednorodną plastyczną masę barwy szarej. Masa ta ma dość silne właściwości wiążące – z łatwością łączy elementy murów, a także zakrywa spoiny.

Bardzo istotną cechą zapraw zewnętrznych jest ich odporność na rozmaite czynniki zewnętrzne. Zastosowana zaprawa powinna zachować swoje pierwotne właściwości spajające niezależnie od aktualnej pogody i sezonu. Z tego względu mieszanki do użytku zewnętrznego są opracowywane w taki sposób, aby wykazywały się odpowiednimi właściwościami mrozoodpornymi i wodoodpornymi – tłumaczy ekspert firmy Sandberg, która oferuje suche zaprawy budowlane przeznaczone do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.

Dane wykonawcze zapraw murarskich

Dane wykonawcze poszczególnych zapraw murarskich wykazują spore podobieństwa, choć każdy produkt posiada swoje własne parametry. Powinny one zostać wyszczególnione na etykiecie danego wyrobu bądź instrukcji załączonej przez producenta. Większość zapraw – niezależnie czy są to zaprawy tradycyjne czy też cienkowarstwowe – nadaje się do stosowania w temperaturze od 5°C do 30°C. Proporcje mieszania z wodą wynoszą około 4-5 litrów wody na 25 kilogramów suchej mieszanki. Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą oscyluje w granicach 3-4 godzin w temperaturze +20°C i około 1 godziny w temperaturze otoczenia przekraczającej 25°C. Godnym podkreślenia jest również fakt, że część zapraw zewnętrznych można stosować z powodzeniem przy pracach wewnątrz budynków. Tego typu wyrób stanowi np. zaprawa murarska tradycyjna M10 Sandberg cementowo-wapienna ZM-02. Więcej produktów z kategorii zapraw murarskich wraz ze szczegółowymi opisami ich parametrów jest dostępnych na stronie internetowej Sandberg.