Na czym polega badanie Proctora

Wszystkie inwestycje budowlane są poprzedzane licznymi badaniami. Celem jest ustalenie, czy grunt nadaje się pod budowę oraz w jaki sposób należy go przystosować, aby miał optymalne właściwości. Jednym z tych badań jest badanie aparatem Proctora. Na czym ono polega, czemu służy i jak się je przeprowadza? Oto wszystko, co warto wiedzieć o badaniu Proctora.

Wilgotność optymalna gruntu – po co się ją bada?

Aby konstrukcja stała stabilnie na podłożu, dąży się do jego maksymalnego zagęszczenia. Poszczególne typy gleby różnią się gęstością. Jednym ze sposobów zagęszczania podłoża jest jego ubijanie. W zależności do stopnia wilgotności ubijanego materialu uzyska się różny efekt. Dlatego dąży się do tego, aby ubijać grunt o optymalnej wilgotności.

Wilgotność optymalna gruntu jest zatem wartością określającą wilgotność gruntu, przy której osiągnie się najwyższe jego zagęszczenie. Do badania wilgotności optymalnej używa się aparatu Proctora (nazywanego też ubijakiem Proctora) i służą temu czynności zwane badaniem Proctora.

Badanie Proctora wskazuje, do jakiej wilgotności gruntu należy dążyć przez rozpoczęciem jego ubijania. Ustalenie wilgotności optymalnej stosuje się często podczas projektowania nasypów ziemnych, dróg oraz boisk.

Aparat Proctora i badanie Proctora

Badanie Proctora wykonuje się przy użyciu aparatu Proctora. Aparat Proctora występuje w wersji ręcznej i mechanicznej. Składa się z cylindrów, w których umieszcza się próbkę podłoża, oraz z tłoków (ubijaków), które, poruszając się wewnątrz cylindrów, ubijają grunt. Cylindry dzielą się na małe i duże, ubijaki zaś – na lekkie i ciężkie.

Badanie Proctora, czy też próbę Proctora, przeprowadza się wg Polskiej Normy budowlanej PN-88/B-04481. Polega ono na tym, że wcześniej przygotowane (wysuszone, oczyszczone i rozdrobnione) próbki gruntu w ściśle określonej ilości umieszcza się w cylindrze, a następnie ubija. Badanie można przeprowadzać w zależności od obranej metody w trzech lub pięciu warstwach podłoża. Do badanej ziemi dolewa się wodę w kilku cyklach. W każdym cyklu wody dodaje się coraz mniej. Cykl zamyka badanie stopnia zagęszczenia i wilgotności. Badanie trwa do momentu, w którym masa ubitego w cylindrze gruntu zacznie się zmniejszać. Na tej podstawie można określić, przy jakiej wilgotności próbka podłoża zagęszczała się najsilniej pod wpływem ubijania. Badanie Proctora można zlecić firmie wyspecjalizowanej w geoinżynierii, np. www.barg.pl.