Czym zajmują się laboratoria budowlane?

Laboratorium budowlane jest rodzajem laboratorium badawczego, które pomaga kontrolować jakość materiałów budowlanych. Dzięki wiedzy i doświadczeniu inżynierów oraz specjalistycznemu sprzętowi zarówno producenci, jak i odbiorcy wszelkiego rodzaju inwestycji drogowych mogą liczyć na profesjonalne doradztwo technologiczne i kompleksowe badania betonu, cementu oraz kruszyw. W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polegają poszczególne badania.

laboratoria-budowlane

Badania materiałów budowlanych

W laboratorium budowlanym dokonuje się m.in. testów betonu, które obejmują:

  • badanie mieszanki betonowej zarówno podczas produkcji, jak i rozładunku,
  • badanie betonu w ramach oznaczania cech wytrzymałościowych oraz trwałościowych (na podstawie norm serii PN-EN, PN-B i PN-S),
  • projektowanie receptur mieszanki betonowej, która jest stosowana w produkcji ciągłej i do specjalnych realizacji oraz zrobienie ich próbek laboratoryjnych.

W przypadku produkcji betonu o zdefiniowanej wytrzymałości istotne są badania cementu, popiołu lotnego oraz dodatków mineralnych, których cechy fizykochemiczne mają bardzo duży wpływ na właściwości ostatecznego produktu.

Diagnostyka konstrukcji

W laboratorium budowlanym możliwe jest również przeprowadzenie badań elementów konstrukcji budowlanych, a także całych obiektów, aby określić:

  • nośność,
  • stopień zużycia,
  • zaawansowanie procesów korozyjnych,
  • izolacyjność cieplną.

Wyspecjalizowani pracownicy pomagają ponadto zdefiniować przyczyny uszkodzeń i opracować projekty remontów badanych obiektów. Oprócz badań cech fizycznych materiałów budowlanych wykonują:

  • badania nieniszczące dotyczące rozkładu zbrojeń oraz grubości otuliny w konstrukcjach żelbetowych,
  • badania nieniszczące grubości powłok ochronnych, które znajdują się na elementach metalowych.

Pracownicy tworzą również ekspertyzy budowlane i projekty wykonawcze w ramach remontów powstałych już konstrukcji, a także przygotowują technologię napraw i recenzują projekty.

Badania geotechniczne

Laboratorium budowlane oferuje dodatkowo kompleksowe badania podbudów, m.in.: badania VSS, badania przy pomocy płyty dynamicznej czy badania stopnia zagęszczenia gruntu.

Ważną część oferty laboratorium stanowią również badania laboratoryjne gruntów, przeprowadzane w zgodzie z polskimi normami budowlanymi. Należy do nich m.in. badanie Proctora, które wykonuje się z wykorzystaniem specjalistycznego aparatu, umożliwiającego określenie wilgotności optymalnej – wyjaśnia ekspert z Grupy BARG, która jest ogólnopolską siecią laboratoriów badawczych, oferującą skuteczną kontrolę jakości materiałów budowlanych.

śr. ocena 5 / głosów 5