Etapy operacji wyburzania budynku

Prace rozbiórkowe obiektów budowlanych zawsze muszą przebiegać według ściśle ustalonej kolejności, zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem i pod nadzorem osób uprawnionych. Przestrzeganie zasad obowiązujących przy wyburzaniu budynków służy zachowaniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie robót i ułatwia późniejszy recykling odpadów budowlanych.

Dokładny plan przebiegu operacji wyburzania budynku uzależniony jest od wielu czynników i ustalany jest indywidualnie dla każdego obiektu – mówi ekspert z firmy  EL-KOP.

Możemy jednak wymienić kilka ogólnych kroków, które stosuje się przy niemal każdej rozbiórce.

Przygotowanie budynku do wyburzania

Pierwszym etapem niezbędnym dla zachowania bezpieczeństwa podczas robót rozbiórkowych są prace przygotowawcze. Teren należy odgrodzić i odpowiednio oznaczyć. Konieczne jest także zapewnienie pracownikom właściwych warunków socjalnych. Następnie od budynku odcinamy wszystkie media, czyli prąd, gaz, wodę, kanalizację itd.

Właściwą rozbiórkę rozpoczynamy od usunięcia stolarki okiennej i drzwiowej. Reszta prac będzie przebiegała w kierunku od góry do dołu, czyli w pierwszej kolejności będziemy zajmowali się dachem.

Rozbiórka dachu

Rozbiórka dachu również musi przebiegać z zachowaniem ustalonego porządku. Najpierw usuwamy elementy znajdujące się nad połacią, czyli kominy, wyłazy, wywiewki kanalizacyjne oraz rynny i obróbki blacharskie. Jeżeli zachodzi obawa zawalenia dachu, wzmacniamy elementy nośne. Teraz możemy przystąpić do usuwania połaci.

Sposób zdejmowania elementów połaci zależy oczywiście od rodzaju wykorzystanego pokrycia dachowego. Wszystkie rozebrane elementy dachu należy odtransportować na ziemię w sposób bezpieczny, a więc zrzucanie ich jest niedozwolone. Poszycie dachu powinno być usuwane przez profesjonalnych cieśli.

Rozbiórka stropów

Kolejnym etapem wyburzania budynku jest rozbiórka stropów. Do tego zadania przystępujemy zaczynając od skucia tynków i podstemplowania tych fragmentów, w okolicach których wycinane będą otwory, a niekiedy również stropów znajdujących się niżej. Teraz przechodzimy kolejno do zdjęcia posadzki, skucia wylewki i usunięcia warstw izolacji.

Na odsłoniętych belkach stropu układamy pomosty, na których będą przebywali pracownicy podczas usuwania wypełnień. Wreszcie usuwamy same belki, wycinając je przy ścianach. Na tym etapie wyburzania budynku bardzo ważne jest, by nikt nie znajdował się w pomieszczeniach na niższych kondygnacjach.

Rozbiórka ścian

Rozbiórkę ścian wyburzanego budynku rozpoczynamy od skucia tynku. Następnie zdejmujemy kolejne elementy, czyli np. bloczki lub cegły warstwowo, od góry do dołu. Ścian pod żadnym pozorem nie można przewracać, gdyż grozi to niekontrolowanym zawaleniem innych, wciąż istniejących elementów budowli.

Po demontażu dachu, stropów i ścian budynku pozostaje jedynie rozbiórka fundamentów, zasyp piwnicy oraz wyrównanie terenu po rozbiórce. Ważne jest także, by firma zajmująca się rozbiórką uporządkowała teren po wykonanym zleceniu.