Jak ważny jest grunt przy wyborze oczyszczalni?

Budowa przydomowej oczyszczalni to proces, który już na etapie projektowania wymaga przede wszystkim wyboru jej konkretnego rodzaju. Aby tego dokonać, należy wziąć pod uwagę nie tylko ograniczenia prawne i zasoby finansowe, ale również możliwości techniczne. Jaki typ gruntu sprawdzi się najlepiej pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

oczyszczalnia-sciekow

Jakie znaczenie ma grunt przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków wbudowana jest w grunt, dlatego tak ważne jest odpowiednie podłoże pod jej budowę. Oczywiście nawet na posesji, która nie ma właściwego gruntu, budowa oczyszczalni jest możliwa, jednak w takich przypadkach znacząco podnosi to koszt inwestycji. Jeśli grunt zaliczany jest do słabo przepuszczalnych (iły, glina), to ścieki są przez niego zatrzymywane. Z kolei, jeśli grunt jest zbyt dobrze przepuszczalny, to ścieki przepływają przez niego zbyt szybko. Dlatego też przed budową przydomowej oczyszczalni ścieków należy wykonać badania sprawdzające przydatność gruntu do rozsączania. Aby tego dokonać, należy skorzystać z pomocy geotechnika, który wyda pisemną opinię dotyczącą możliwości wybudowania oczyszczalni. Oprócz tego, grunt pod budowę oczyszczalni ważny jest również ze względu na poziom wód gruntowych, których odległość od oczyszczalni regulowana jest specjalnymi przepisami. Ponadto, podłoże ma znaczenie także ze względu na oczyszczone ścieki, których odbiornikiem, zależnie od rodzaju oczyszczalni, może być również ziemia.

Najpopularniejszy rodzaj oczyszczalni – oczyszczalnia z drenażem rozsączającym a grunt

Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym to rodzaj oczyszczalni ścieków budowany przede wszystkim na glebach piaszczystych bądź gliniasto-piaszczystych. Dzięki temu urządzenie umożliwia łatwe przesiąkanie ścieków w oczekiwanym tempie. Przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym rodzaj gleby odgrywa dużą rolę.

Urządzenie zbudowane jest z osadnika i odpowiednio rozprowadzonych w gruncie drenów – jeśli zostały umieszczone w odpowiedniej glebie, to ziemia stanowi naturalny filtr. Dzięki temu podczas przesiąkania wody pozostają substancje organiczne i bakterie – podkreśla specjalista z firmy EKO-BIO Oczyszczalnie z Bukowca k. Łodzi.

Grunt pod budowę tego rodzaju oczyszczalni powinien być dobrze lub średnio przepuszczalny. Aby to sprawdzić, należy wykonać test perkolacyjny, który oceni przepuszczalność gruntu.

śr. ocena 5 / głosów 5