W jakich warunkach warto się zastanowić nad zastosowaniem szamba ekologicznego?

Szamba ekologiczne coraz częściej przejmują rolę przydomowych oczyszczalni ścieków, umożliwiając optymalne pozbycie się nagromadzonych nieczystości. Tego typu konstrukcje z osadnikiem gnilnym i drenażem rozsączającym sprawdzają się w wielu sytuacjach i okolicznościach. Kiedy konkretnie warto je stosować? Sprawdźmy to.

Brak podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej i kryterium opłacalności

Zainwestowanie w profesjonalne szambo ekologiczne znajduje uzasadnienie, kiedy dany budynek nie jest podłączony do istniejącej kanalizacji (np. miejskiej sieci kanalizacyjnej), na takie podłączenie oczekuje bądź jego wykonanie jest nieopłacalne – z uwagi na produkcję niewielkiej ilości ścieków, użytkowanie sezonowe (np. w domkach letniskowych) lub okresowe obciążenie zanieczyszczeniami (restauracje, hotele, ośrodki wypoczynkowe itp.).

Problemy z doprowadzeniem przyłącza elektrycznego w miejsce instalacji

Oczyszczalnia ekologiczna zdaje egzamin wówczas, gdy nie istnieje jakakolwiek możliwość doprowadzenia przyłącza elektrycznego w miejsce instalacji lub doprowadzenie takie jest zwyczajnie bardzo kosztowne.

W przypadku oczyszczalni opartych na osadnikach gnilnych nie musimy zmagać się z tego typu trudnościami, jako że nie wymagają one obsługi ani zużycia prądu – wyjaśnia ekspert renomowanej firmy EKO-BIO Oczyszczalnie z Bukowca koło Łodzi.

Brak możliwości odprowadzenia wody do istniejących cieków wodnych

Przydomowe szamba ekologiczne są szczególnie przydatne, jeśli oczyszczona woda nie może być w żaden sposób odprowadzona do istniejących cieków wodnych. Wszystko to z zastrzeżeniem, że wodoprzepuszczalność gruntu i ilość miejsca na działce są wystarczające do zastosowania odpowiedniego drenażu rozsączającego. W razie wątpliwości, warto dokonać uprzedniego rozpoznania za pośrednictwem firmy produkującej oczyszczalnie.

Położenie szczególnego nacisku na kwestie ochrony środowiska

Nowoczesne oczyszczalnie ekologiczne z osadnikami gnilnymi eko – jak sama nazwa wyraźnie sugeruje – są bezpieczne dla środowiska naturalnego. W czasie ich codziennej eksploatacji do otoczenia nie są uwalnianie żadne szkodliwe substancje. Należy jednak pamiętać, że oczyszczalnie drenażowe nie spełniają ścisłych norm unijnych i nie dostaje się na nie zgody w aglomeracjach >10.000 osób. Z tego względu nie można na nie uzyskać dofinansowania. Są to rozwiązania wypierane głównie przez oczyszczalnie biologiczne.