Jakie elementy znajdują się w projekcie geotechnicznym?

Zgodnie z przepisami projekt geotechniczny musi spełnić kilka istotnych wymogów. Przede wszystkim, musi on zostać wykonany przez profesjonalnego geologa. Ważne jest jednak także to, co znajdzie się w treści projektów. Jakie elementy są niezbędne? Skąd możemy wiedzieć, że nasz projekt jest zgodny z przepisami? Odpowiedzi poznacie czytając nasz artykuł.

geolog

Najważniejsze elementy projektu geotechnicznego

Zasady tworzenia projektów geotechnicznych regulują przepisy – a dokładniej Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Zgodnie z tym rozporządzeniem projekt geotechniczny musi obejmować kilka ważnych elementów – przede wszystkim musi się w nim znaleźć prognoza zmian właściwości podłoża oraz określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych. Ważne jest też określenie przynajmniej częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych. Ponadto w projekcie powinno się określić oddziaływania gruntu i przyjąć model obliczeniowy podłoża gruntowego. Konieczne jest też obliczenie nośności i osiadania podłoża oraz ustalenie danych potrzebnych do zaprojektowania fundamentów. Obowiązkowym elementem projektu geotechnicznego jest także specyfikacja badań potrzebnych do wykonania robót ziemnych. Geolog musi też określić, jak wody gruntowe będą oddziaływać na projekt budowlany. Ostatnim z wymaganych elementów jest sprecyzowanie zakresu monitorowania obiektu budowlanego, oraz budynków które z nim sąsiadują, w celu rozpoznania ewentualnych zagrożeń. Profesjonalne projekty geotechniczne wykonuje firma Bugeo. Biuro geologiczne.

Kiedy jest potrzebny projekt geotechniczny?

Badania geotechniczne przeprowadza się przed rozpoczęciem budowy – ich zakres zależy od kategorii geotechnicznej danego budynku – kategorię te nadaje projektant. Pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje zazwyczaj małe obiekty budowlane – na przykład parterowe domy jednorodzinne, bez piwnicy, ale z podpiwniczeniem. W tym przypadku wystarczy przeprowadzenie opinii geotechnicznej. Czasami towarzyszą jej badania podłoża gruntowego i projekt geotechniczny – nie jest to jednak regułą. Druga kategoria geotechniczna dotyczy budynków posadowych. W tym przypadku prace geologa obejmują wykonanie opinii, badań i projektu – wszystko to ma charakter obowiązkowy. Trzecia kategoria geotechniczna dotyczy skomplikowanych budynków w trudnych warunkach gruntowych – poza tym, co obowiązuje w drugiej kategorii, konieczna jest tu dodatkowo specjalna geologiczno-inżynierska dokumentacja.