Kąt nachylenia dachu – znaczenie i sposób obliczania

Projektując dom musimy wziąć pod uwagę kształt i nachylenie dachu. W fazie projektowej musimy wybrać rodzaj dachu, co determinuje ilość spadów oraz jego kąty nachylenia. Dach jest bardzo ważnym elementem całego budynku. Stanowi bowiem jego ozdobę, nadaje mu charakteru oraz przesądza o estetyce budynku. Możemy się spotkać z wieloma rodzajami dachów, różniącymi się kształtem, ilością płaszczyzn oraz sposobami krycia.

budowa-dachu

Dachy dzielimy na dachy płaskie, strome, mansardowe i naczółkowe. Każdy z nich może mieć różne kąty nachylenia.

Dlaczego ważny jest kąt nachylenia dachu?

Podstawową funkcją dachu jest ochrona budynków przed działaniami zjawisk atmosferycznych, zwłaszcza deszczem i śniegiem. Funkcja ta wymusza stosowanie odpowiednich kątów połaci dachowych. Przy projektowaniu domów musimy uwzględnić roczne ilości opadów atmosferycznych, a zwłaszcza śniegu. W polskim klimacie nie jest konieczne budowanie domów z dużymi kątami nachylenia dachów. Nie dotyczy to terenów górskich, gdzie średnia ilość opadów śniegu jest zdecydowanie większa niż w pozostałej części kraju. Domy jednorodzinne najczęściej kryje się dachami o stopniu nachylenia w przedziale od 30 do 45˚, ale zdarzają się dachy bardzie strome, nawet do 65˚.

Dachy o dużym kącie nachylenia mają tę zaletę, że łatwo pozbywają się nadmiaru śniegu, a padający deszcz sprawniej odpływa z połaci. Przy tego rodzaju dachach nieco łagodniejsze są wymagania względem szczelności pokrycia. Jednak budowa dachów stromych ma swoje wady. Przede wszystkim narażone są one na skutki silnych wiatrów. Od strony zawietrznej powstaje podciśnienie, które jest w stanie w niesprzyjających okolicznościach zerwać elementy pokrycia dachowego. Przez to budowa tego rodzaju dachów jest droższa, ponieważ pokrycia wymagają dodatkowych wzmocnień.

W naszym klimacie nie powinno projektować się dachów o zerowym kącie nachylenia. Dachy płaskie i o nieznacznym kącie pochylenia wynoszącym 10 do 15˚ muszą być zbudowane bardzo szczelnie. Zbyt mały kąt nachylenia dachu sprawia, że niezsuwający się śnieg swoim ciężarem zagrażałby konstrukcji, a zalegająca podczas zimowy woda wnikałaby w drobne szczeliny poszycia i niszczyła warstwę hydroizolacyjną.

Optymalnym dachem w naszym klimacie jest dach średnio spadzisty, o kącie pochylenia połaci od 30 do 45˚. Taki dach zapewnia szybkie odprowadzanie wody i łatwość obsypywania się świeżego śniegu. Jest on również optymalny, jeśli chodzi o rygory szczelności oraz o koszty budowy. Na dachach średnio spadzistych stosować możemy dowolny rodzaj poszyć dachowych.

Sposoby obliczania kątów dachu

Kąt nachylenia dachu jest istotny również przy wyborze pokryć dachowych, a tym samym wcześniejszego przygotowania konstrukcji i hydroizolacji dachu. Zapytaliśmy specjalistów z firmy Dachlux, w jaki sposób oblicza się kąt nachylenia dachów.

Nachylenie dachu można obliczyć stosując dostępne na rynku cyfrowe mierniki nachylenia lub kątomierze służące do precyzyjnych pomiarów kątów lub zastosować prostszą metodę pomiaru.

Prostszy sposób polega na wytyczeniu na ścianie szczytowej poziomego odcinaka o długości 1 metra (najłatwiej!). Następnie mierzymy odległość od obu jego końców do połaci, starając się zachować podczas pomiaru kąt prosty między tym odcinkiem a miarą. Różnica otrzymanych wyników oznacza wzniesienie dachu na długości 1 metra. Wówczas do obliczenia kąta nachylenia dachu możemy zastosować funkcje trygonometryczne lub posłużyć się kalkulatorami, które dostępne są w Internecie.

śr. ocena 5 / głosów 5