Najczęstsze usterki elektryczne w domu

Najczęstsze usterki elektryczne w domu związane są z nieprawidłowo działającą instalacją elektryczną. Z innego rodzaju usterkami będziemy mieli do czynienia w przypadku starych instalacji, z innymi w przypadku instalacji w nowo wybudowanych domach. W obu przypadkach, aby instalacja działa prawidłowo, musimy ją konserwować. Sprawdź, z jakimi usterkami elektrycznymi mamy do czynienia najczęściej.

Usterki elektryczne w domu nie tylko poważnie utrudniają codzienne funkcjonowanie, lecz także mogą być bardzo niebezpieczne. Prowadzić bowiem mogą do zwarcia, skutkującego pożarem.

Nie powinniśmy także próbować usuwać ich sami, gdyż możemy zostać rażeni prądem.

Jakie zatem najczęstsze usterki elektryczne występujące w domu?

Stare instalacje

W przypadku już istniejących instalacji w starych domach, najczęściej pojawiające się usterki dotyczą wyrwanych gniazdek, przepalonych bezpieczników oraz zepsutych włączników. W takich przypadkach zwróćmy się do takich serwisów jak Naprawy Domowe No Problem. Specjaliści nie tylko zamontują gniazdka elektryczne oraz telewizyjne, dokonają niezbędnych przeróbek lecz takżę usuną usterki zewnętrznej instalacji elektrycznej.

Warto zwrócić się do wspomnianego wyżej serwisu również w przypadku problemów z instalacją oświetlenia LED, żyrandoli i kinkietów. Specjaliści podłączą sprzętu RTV i AGD. Firma przeprowadza także naprawy hydrauliczne, remontowo-budowlane, ślusarskie, a także stolarskie.

Nowe budownictwo

Podczas gdy w przypadku już istniejących instalacji elektrycznych główne problemy wiążą się z jej eksploatacją, w przypadku nowego budownictwa usterki elektryczne pojawiają się często przed rozpoczęciem korzystania z niej.

Najczęściej zatem będziemy mieć do czynienia ze zbyt małą moc przyłączeniową, która powinna być określona podczas projektowania domu. Przede wszystkim należy uwzględnić urządzenia o dużym poborze mocy, z których korzystamy najczęściej, takie jak kuchenki elektryczne, grzejniki elektryczne i podgrzewacze wody.

Kolejnym problemem jest położenie przewodów o mniejszym przekroju niż został uwzględniony w projekcie, co może skutkować nawet pożarem instalacji elektrycznej.

Złe położenie przewodów elektrycznych, czyli umiejscowienie ich zbyt blisko źródeł ciepła oraz innych miejscach niż to przewiduje projekt również skutkować będzie awarią instalacji.

Pamiętajmy także, aby po wykonanych pracach dokonać niezbędnych pomiarów, czy wszystko działa prawidłowo.

śr. ocena 5 / głosów 6