Podział wind ze względu na przeznaczenie

Windy to urządzenia, które są powszechnie użytkowane nie tylko w budynkach mieszkalnych. Ich podstawowym przeznaczeniem jest pionowy transport osób lub towarów na wyższe piętra. Z tego właśnie powodu urządzenia dźwigowe często spotykamy w magazynach, szpitalach, instytucjach użytku publicznego oraz na budowach. Jaki podział wind ze względu na ich przeznaczenie wyróżniamy?

Podział wind ze względu na przeznaczenie

Windy osobowe i osobowo – towarowe

Windy osobowe, jak sama ich nazwa wskazuje, służą do pionowego przemieszczania osób. Wyposażone są w napęd elektryczny lub hydrauliczny. Pasażerowie windy w momencie transportu znajdują się w kabinie, która porusza się wzdłuż prowadnic pionowych. Kabina windowa znajduje się w szybie dźwigowym i robi okresowe przystanki na poszczególnych piętrach. Windy osobowe mogą mieć różne rozmiary, najczęściej spotykane są w budynkach mieszkalnych, szpitalach oraz instytucjach użytku publicznego. Pozwalają na szybkie i bezpieczne dotarcie na wybrane piętro oraz dają możliwość transportu kilku do kilkunastu osób na raz. Windy osobowo-towarowe, oprócz samych ludzi, mogą także przewozić dodatkowo towary. Charakteryzują się większymi rozmiarami oraz większą mocą, dzięki czemu są w stanie przewozić nawet ciężkie ładunki. Tego typu windy obsługuje i naprawia specjalistyczna firma Pawlift.

Windy towarowe i budowlane

Dźwigi towarowe zazwyczaj służą do transportu samych ładunków towarowych. Ze względu na swoje niewielkie rozmiary zwykle nie mają do nich dostępu ludzie. Windy towarowe nie posiadają także sterowania wewnętrznego. Obsługują określone poziomy przystankowe i działają na podobnej zasadzie, co windy osobowe i osobowo – towarowe. Dźwigi budowlane z kolei służą do pionowego przemieszczania ludzi i ładunków lub samych ładunków. Dźwigi budowlane mogą być zarówno wyposażone w kabinę, jak i składać się z samych pomostów, na których bezpośrednio umieszcza się załadunek.

Windy szpitalne

Dźwigi szpitalne są przeznaczone do transportu pacjentów wraz z łóżkami szpitalnymi, personelem medycznym oraz aparaturą lekarską. Z tego względu ich kabiny muszą być odpowiednich rozmiarów, tak aby umożliwić umieszczenie w ich wnętrzu sprzętów dużych rozmiarów. Muszą także spełniać ścisłe wymogi odnośnie do swoich minimalnych wymiarów oraz posiadać drzwi o odpowiedniej szerokości. Windy szpitalne mają także dodatkowe funkcje sterowania, z których jedną jest np. możliwość jazdy uprzywilejowanej. Są to już bardzo wyspecjalizowane urządzenia o możliwościach, które mogą zaskakiwać kogoś przyzwyczajonego do standardowych wind osobowych.