Roboty geotechniczne i palowe – kiedy mają zastosowanie?

W budownictwie podczas inwestycji istotne są roboty geotechniczne oraz roboty palowe. Dzięki nim możliwe jest m.in. uniknięcie zawalenia budynku wybudowanego na niestabilnym gruncie takim jak torf. W tym celu wykorzystywane są np. pale i mikropale, gwoździe i kotwy gruntowe, dreny itp. Dowiedz się, kiedy konkretnie warto zdecydować się na tego typu roboty budowlane i dlaczego będzie to dobre rozwiązanie.

Roboty geotechniczne – kiedy warto z nich skorzystać?

Roboty geotechniczne to usługi, które wymagają dużej wiedzy i doświadczenia firmy, która je wykonuje. Nierzadko problem techniczny wymaga kompleksowego działania, dlatego najlepiej sprawdzą się firmy, które nie tylko potrafią właściwie rozpoznać warunki geologiczne, ale także stworzyć projekt i wykonać zaproponowane roboty budowlane. Warto zdecydować się na roboty geotechniczne np. podczas wzmacniania fundamentów, zabezpieczania osuwisk, stabilizacji skarp, uszczelniania gruntów i obiektów podziemnych oraz naprawy nasypów drogowych – w tym celu używane są m.in. gwoździe i kotwy gruntowe oraz dreny. Dodatkowo, warto podkreślić, że roboty geotechniczne znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie występuje grunt nasypowy (np. torf) – wykonanie przed budową m.in. badania gruntu określającego jego rodzaj i inne parametry, umożliwia zaprojektowanie stabilnych fundamentów. Warto również podkreślić, że wśród znaczących robót geotechnicznych wyróżnia się np. iniekcję strumieniową (jet-grouting), która poprawia jakość gruntu oraz mikropale, zabezpieczające przed dużym naciskiem.

Zastosowanie robót palowych

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że budownictwo związane jest także ze stawianiem budynków na tzw. trudnych gruntach. Gdy ziemia jest niestabilna, obok kotwienia (kotwy i gwoździe gruntowe) bądź iniekcji wysokociśnieniowych (tzw. jet-grouting) lub cementacyjnych, znajdują zastosowanie także roboty palowe (wykonywane np. przez firmę NOVOTECH z Wrocławia). W praktyce palowanie to umieszczanie w podłożu pali (wwiercanie lub wbijanie oraz czasem dodatkowo wzmacnianie np. betonem). To właśnie one przejmują ciężar inwestycji, gdyż osadzane są głęboko, w warstwie nośnej. Tym samym, zastosowanie palowania jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, gdyż umożliwia uniknięcie lub zmniejszenie ryzyka np. zawalenia budynku w sytuacji, gdy muł lub piasek z warstwy wierzchniej będzie się osypywał np. pod wpływem wody lub wiatru. Dlatego też roboty palowe znajdują zastosowanie na każdej budowie znajdującej się na trudnych gruntach.

śr. ocena 5 / głosów 5