W jaki sposób zoptymalizować koszty przy dużej inwestycji?

Redukcję kosztów inwestycji powinno się przeprowadzać już na początkowych jej etapach. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiednio zaplanować większość procesów budowy z uwzględnieniem optymalizacji kosztów na tych obszarach, gdzie jest to możliwe. W przypadku zlekceważenia tego procesu w pierwszej fazie budowy może się okazać, że przeprowadzone już prace można było wykonać przy znacznie mniejszych kosztach.

Optymalizacja to nie tylko koszty

Oczywiście proces ten jest przeprowadzany w celu zmniejszenia wydatków. Jednocześnie trzeba sobie uświadomić, że poszczególne procesy i etapy budowy są od siebie zależne i wybór jednego warunkuje konieczność zastosowania kolejnego.

Optymalizacja kosztów jest więc ściśle związana ze skomplikowanymi analizami, obliczeniami i badaniami. Pod uwagę należy więc wziąć konieczność zastosowania konkretnych rozwiązań, lokalizację budynku i wielkość obszaru, a także czas realizacji, jakiego oczekujemy. Do przeprowadzenia optymalizacji niezbędne jest wykonanie kosztorysu inwestycji. To między innymi na jego podstawie eksperci dokonują zmian w wydatkach i wstępnie zaplanowanych rozwiązaniach.

Bardzo często optymalizacja jest utożsamiana jedynie z redukcją kosztów inwestycji. Jak już jednak zostało wspomniane, jedna decyzja warunkuje konieczność podjęcia drugiej. Tańsze materiały budowlane to niższy koszt budowy, ale jednocześnie dłuższy czas realizacji inwestycji – nie zawsze, ale w wielu przypadkach. Optymalizacja wymaga więc szerokiego spojrzenia na budowę z uwzględnieniem wszystkich czynników, procesów i zależności między nimi.

Eksperckim okiem

Przy dużych inwestycjach samodzielnie przeprowadzana optymalizacja kosztów jest niemożliwa. Bez wiedzy i doświadczenia oraz znajomości rynku bardzo trudno znaleźć te obszary, które rzeczywiście bez żadnych niekorzystnych następstw można zmienić. Optymalizacją zajmuje się m.in. firma figura.teamTo zespół specjalistów skoncentrowanych na tworzeniu optymalnych projektów konstrukcyjnych. Ten złożony proces wymaga dużego zaangażowania, wiedzy, doświadczenia i wielokierunkowego spojrzenia na inwestycje.