Usługi kruszarką – do czego służy kruszarka?

Niegdyś wszystkie prace wykonywane z wydobyciem oraz obróbką kamienia wykonywało się ręcznie. Obecnie trudno wyobrazić sobie pracę kopalni bez użycia zaawansowanych technologicznie urządzeń. Jednym z nich jest kruszarka. Jakie są jej funkcje, w jakim celu się je wykorzystuje, gdzie znajduje zastosowanie? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziemy w artykule.

Czym jest kruszarka?

Zgodnie ze swą nazwą kruszarka jest urządzeniem pozwalającym na zmniejszenie, czyli skruszenie materiału skalnego o dużych gabarytach na drobniejsze frakcje – kamienie, żwir lub pył skalny. W jakim celu się je wykorzystuje?

Kruszenie materiału skalnego może mieć kilka zastosowań – mówi przedstawiciel firmy ZON24Przede wszystkim w wyniku kruszeniu otrzymuje się materiał o mniejszych frakcjach, które mogą być dalej wykorzystywane w charakterze kruszywa, niezbędnego w wielu pracach budowlanych. Ponadto skruszony materiał staje się łatwiejszy w usunięciu oraz dalszej obróbce, na przykład recyklingu. Każda kruszarka przystosowana jest do pracy z określonym maksymalnym rozmiarem surowca, dlatego bardzo ważne jest wcześniejsze przesianie materiału skalnego.

Gdzie wykorzystywane są kruszarki? Głównie w kopalniach odkrywkowych, gdzie wykorzystuje się je do rozdrabniania wydobywanego materiału skalnego. Mogą być również wykorzystywane w pracach rozbiórkowych oraz do remontowania dróg – ich zadaniem staje się wtedy rozdrabnianie pozyskiwanego gruzu, który następnie trafia do recyklingu.

Podział kruszarek

Rynek kruszarek jest bardzo obszerny. Maszyny tego rodzaju dzielimy na kilka mniejszych kategorii, czyli:

  • Kruszarki szczękowe – stosowane do wstępnego kruszenia materiałów o małej i średniej podatności na rozdrabnianie, takich jak granit, bazalt, porfir. Kruszenie odbywa się poprzez zgniatanie, ścinanie i zginanie był, między szczękami – ruchomą oraz stałą.
  • Kruszarki stożkowe – stosowanie do drobnego kruszenia, w wyniku którego uzyskuje się materiał bardziej regularny, niż przy kruszeniu szczękowym. Materiał kruszony jest między stałym, zewnętrznym stożkiem i stożkiem wewnętrznym, wykonującym ruch mimośrodowy
  • Kruszarki walcowe – stosowane zwykle do kruszenia średniego i drobnego oraz mielenia materiałów o średniej i małej twardości. Materiał zgniatany jest między przeciwbieżnie obracającymi się walcami o gładkiej lub zębatej powierzchni.
  • Kruszarki uderzeniowe – uniwersalne urządzenia, stosowane we wszystkich stadiach kruszenia i mielenia, zwykle najtwardszych skał takich jak dolomit, bazalt, granit. Rozdrabnianie odbywa się w wyniku uderzenia wirujących elementów roboczych i odbijania od nieruchomych płyt korpusu.

Ze względu na sposób pracy, kruszarki te dzielimy na obciążone w sposób cykliczny oraz w sposób ciągły. Do pierwszej kategorii zaliczają się kruszarki szczękowe, do drugiej – walcowe, stożkowe i uderzeniowe.

śr. ocena 5 / głosów 6