Warunki wykonania drenażu rozsączającego

Drenaż rozsączający to najtańsza i najbardziej popularna metoda odprowadzania ścieków. Aby jednak prawidłowo działał i spełniał swoje funkcje, musi być właściwie zamontowany i wykonany. Najlepiej sprawdzi się na dużych posesjach oraz tam, gdzie występują korzystne warunki glebowo-wodne. W omawianym systemie zasadniczy etap oczyszczania zachodzi w samym gruncie. Sprawdź, jakie są warunki wykonania drenażu rozsączającego.

Zanim wymienimy warunki, niezbędne do instalacji drenażu rozsączającego, sprawdźmy, jak działa i jak jest zbudowany.

Budowa i sposób działania

Drenaż rozsączjący składa się z osadnika gnilnego, do którego ze ścieków wytrącają się stałe zanieczyszczenia. Kolejnymi elementami instalacji są studzienka rozdzielcza, do której trafiają ścieki z osadnika, oraz rury drenarskie.

Rury posiadają perforowane ścianki, przez które przesączają się ścieki. Trafiają do gruntu, gdzie są rozkładane przez bakterie.

Aby zapewnić swobodny przepływ ścieków, rury układa się ze spadkiem w kierunku przepływu. Cała instalacja musi być napowietrzana, dlatego też na końcach drenów montuje się pionowe rury wentylacyjne.

Pamiętajmy, aby rur drenarskich nie umieszczać bezpośrednio w gruncie, lecz w warstwie żwiru lub tłucznia, co zapobiegnie zatkaniu się drenów.

Renomowanym producentem instalacji, niezbędnej do drenażu rozsączającego, a także innych ekologicznych oczyszczalni ścieków jest producent bio oczyszczlani Eko-Bio.

Warunki wykonania drenażu rozsączającego

Ponieważ w przypadku drenażu rozsączającego, zasadniczy etap oczyszczania przebiega w samym gruncie, istnieje kilka warunków, które muszą zostać spełnione, aby móc zainstalować cały układ.

Po pierwsze, odległość pomiędzy studnią a najbliższym przewodem rozsączającym ścieki musi wynosić co najmniej 30 m.

Po drugie, grunt musi być przepuszczalny, najlepiej aby był piaszczysty. Nie może być jednak zbyt przepuszczalny, jak żwir czy rumosz skalny, bowiem wówczas ścieki przenikają w nim zbyt szybko, nim zdążą się rozłożyć. Jeśli podłoże jest gliniaste należy wymienić grunt w pobliżu drenów.

Ostatnim warunkiem, koniecznym aby móc wykonać drenaż rozsączający, jest odpowiednie położenie zwierciadła wód gruntowych. Musi ono położone przynajmniej 1,5 metra poniżej rur drenarskich. Rury instalacji układa się bowiem na głębokości 0,6- 1,2 m po powierzchnią terenu. Jeśli poziom wód gruntowych będzie wysoki, można formować nasyp, zwany kopcem filtracyjnym. W nim prowadzi się rury drenarskie, jednak jest to kosztowna i pracochłonna inwestycja.

śr. ocena 5 / głosów 5