Właściwości i zastosowanie betonu towarowego

Przy użyciu betoniarki można sporządzić stosunkowo tanim kosztem tyle mieszanki betonowej, ile akurat jest potrzebne w danym momencie. Jednakże tam, gdzie zachodzi konieczność wyprodukowania dużych ilości betonu, betoniarka jest mało praktycznym urządzeniem. Przy betonowaniu stropu lub fundamentów, jej bęben musiałby zostać wprawiony kilkadziesiąt razy, a mieszankę należałoby transportować taczkami.

beton

Produkowanie dużych ilości betonu przy pomocy małych betoniarek stwarza zagrożenie, że mieszanka nie będzie jednorodna, a proces jej zastygania będzie nierównomierny. Większe ilości betonu lepiej jest zamówić w gotowej do wylania postaci; jest to tzw. beton towarowy.

 Czym jest beton towarowy ?

Mianem betonu towarowego określane są różne mieszanki betonowe, które w gotowej do wylania postaci dostarczane są bezpośrednio na budowę. Zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 mieszanek betonu towarowego nie może dostarczać wykonawca. Chodzi o to, by wykonawcą konstrukcji betonowej i producentem betonu nie był ten sam podmiot i żeby nie istniały między nimi żadne koligacje służbowe. Służy to uniezależnieniu funkcjonowania zakładowej kontroli na węźle betoniarskim i kontroli bezpieczeństwa na placu budowy – mówi nam przedstawiciel firmy P.W. WIKRUSZ z miejscowości Miedzna.

Istnieją trzy rodzaje specyfikacji na gotowe mieszanki betonowe, które są zgodne z europejskimi normami:

  • beton projektowany – recepturę tej mieszanki sporządza technolog betoniarni;
  • beton recepturowy – projekt mieszanki sporządza zamawiający;
  • normowy beton recepturowy – mieszanki wykonuje się na podstawie Polskiej Normy (PN-B/o6265:2004).

W specyfikacjach na wszystkie rodzaje mieszanek uwzględnia się wiele różnych parametrów, wśród których przykładowo można wymienić: zgodność z odpowiednimi normami, maksymalny rozmiar ziaren kruszywa, klasy wytrzymałości, ekspozycji (oddziaływanie środowiska), konsystencji, zawartości chlorków (ze względu na rodzaj betonu: sprężony, zbrojony, niezbrojony), rodzaj i klasę cementu, wodoszczelność i wiele innych.

Można przyjąć, że beton towarowy jest półfabrykatem, który osiągnie swoje właściwości projektowe dopiero wtedy, gdy zostanie na budowie odpowiednio zagęszczony i będzie stosownie pielęgnowany. Pielęgnacja mieszanki betonowej jest już obowiązkiem wykonawcy konstrukcji.

 Zastosowanie betonu towarowego

Właściwie nie istnieją żadne ograniczenia co do miejsc i sytuacji, w których można stosować kupiony beton towarowy. To bardzo wygodny i szybki sposób na wykonywanie wszelkich konstrukcji betonowych. Wymieńmy dla przykładu kilka konkretnych jego zastosowań:

  • wylewanie podłóg i posadzek; tutaj stosowany jest beton posadzkowy, czyli tak zwana szlichta; jest to mieszanka najniższej klasy;
  • wszelkie typowe konstrukcje budynku, takie jak stropy, schody i fundamenty; w tym przypadku najpopularniejszy jest beton klasy C12/15 i C16/20. W przypadku budowy domu jednorodzinnego często jeden transport wystarcza na wylanie od razu kilku elementów konstrukcyjnych;
  • wykonanie elementów o dużych rozpiętościach i narażonych na bardzo duże obciążenia. Mają tu zastosowanie betony najwyższej klasy;
  • ściany piwnic i ściany fundamentowe w budynkach umiejscowionych na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych. Tutaj oczywiście stosowane są betony wodoodporne.

Beton towarowy jest dostarczany na budowę transportem producenta lub wykonawcy, a jego wylewanie umożliwiają odpowiednie pompy i wysięgniki.

śr. ocena 5 / głosów 3