Zasady montażu ogrzewania podłogowego

W umiarkowanej strefie klimatycznej przez kilka miesięcy w roku zapewnienie komfortu termicznego wymaga dodatkowego ogrzewania. Dlatego też system C.O. jest niezbędny w każdym budynku, w którym mieszkają lub pracują ludzie. Do wyboru są instalacje tradycyjne, z pokojowymi wymiennikami ciepła oraz znacznie nowocześniejsze i bardziej ekonomiczne ogrzewanie podłogowe.

Charakter i zalety ogrzewania podłogowego

Ogrzewanie podłogowe nie bez powodu zyskuje spore uznanie wśród inwestorów budowlanych, wykonawców, a także wśród użytkowników. Jego największą zaletą jest komfort, jaki zapewnia mieszkańcom. Wystarczy wyobrazić sobie wyjście z wanny czy poranne wstawanie z łóżka na podłogę wykonaną z kafelków. System grzewczy sprawi, że nie będą one lodowate, ale zapewnią przyjemne ciepło. Innym, równie ważnym argumentem, który przemawia za wyborem tego systemu, jest znacznie mniejsze zapotrzebowanie na ciepło przy jego zastosowaniu. Wymienniki ciepła w konwencjonalnym systemie grzewczym nie zapewniają równomiernego rozchodzenia się ogrzanego powietrza po całym wnętrzu. Grzejniki, najczęściej montowane pod parapetami okien lub na ścianach, emitują ciepło w górę. Zgodnie z prawami fizyki, ciepłe powietrze unosi się, aż osiągnie barierę sufitu. Następnie opływa wnętrze, w efekcie najsilniej ogrzewając przestrzenie przy ścianach i suficie. Ogrzewanie podłogowe wypromieniowuje ciepło równomiernie całą powierzchnią podłogi. W efekcie strefa przebywania ludzi nagrzewa się szybciej i bardziej równomiernie. Nie trzeba też podnosić temperatury w górnych partiach pokoju. Pozwala to na znaczne ograniczenie pracy systemu C.O.

Montaż ogrzewania podłogowego krok po kroku

Decyzja o montażu ogrzewania podłogowego powinna zostać podjęta jeszcze na etapie budowy domu. Ponieważ wykonuje się go na surowym podłożu, w gotowym domu oznaczałoby to konieczność zrywania podłóg i dodatkowe koszty. W układaniu systemów ogrzewania podłogowego specjalizują się pracownicy firmy RK Instal. Montaż jest wykonywany wieloetapowo i obejmuje następujące czynności:

  • wykonanie projektu, który uwzględnia inne rozwiązania w domu – instalację grzewczą konwencjonalną, instalacje pod podłogą czy typ wykończenia posadzki,
  • wybór rur miedzianych lub plastikowych, zależnie od możliwości finansowych klienta i warunków technicznych,
  • przygotowanie podłoża – osuszenie, oczyszczenie i wyrównanie (jeśli zachodzi taka konieczność wykonanie wylewki poziomującej),
  • wykonanie izolacji z folii przeciwwilgociowej oraz styropianu, a także z siatki kotwiczącej,
  • montaż obiegów grzejnych – jeden obieg nie może być dłuższy niż 100 m, konieczne jest zachowanie odstępów między rurami i ich solidne przymocowanie do siatki,
  • przeprowadzenie próby szczelności,
  • wykonanie dylatacji – ułożenie pianki przy ścianach i w poprzek pomieszczenia zapobiegnie pęknięciom betonu pod wpływem zmiany temperatury,
  • wykonanie wylewki jastrychowej,
  • ułożenie posadzki.

Wykonując montaż instalacji, warto pamiętać, że wszelkie niedociągnięcia po zalaniu jastrychem będą trudne do wykrycia, a ich naprawa wiąże się z wysokimi kosztami. Nadmiar wilgoci stwarza ryzyko rozwoju pleśni. Niesolidne mocowanie rur spowoduje ich oderwanie podczas zalewania i odkształcanie, a nawet pękanie. Szczególnie ważna więc jest próba szczelności, która wskaże ewentualne przecieki. Ogrzewania podłogowego nie powinno się układać pod drewnianym parkietem. Warto też zacząć od miejsc szczególnie narażonych na straty ciepła, takich jak okna czy drzwi balkonowe.

śr. ocena 5 / głosów 5