Zasady montażu okien

Okna są bardzo ważnym elementem wpływającym na estetykę bryły budynku, jednak najważniejszą cechą dobrej stolarki otworowej jest funkcjonalność. Do głównych zadań okien należy ochrona wnętrza przed czynnikami zewnętrznymi oraz zapobieganie utracie ciepła z budynku. Dobrze zaprojektowany i wykonany system okienny pozwala znacznie ograniczyć wydatki związane z ogrzewaniem domu czy obiektu komercyjnego.

Większość inwestorów podczas wyboru nowych okien zwraca uwagę przede wszystkim na ich współczynnik przenikania ciepła. Jest to bardzo rozsądne postępowanie, nie tylko ze względu na oszczędność, wynikającą z montażu ciepłych okien, ale także wobec konieczności spełniania przez budynki coraz ostrzejszych wymogów energooszczędności.

Planując montaż okien w nowym budynku lub wymianę stolarki w starszym obiekcie, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, a mianowicie staranność wykonania instalacji. Nawet najlepsze okna nie spełnią swoich zadań, jeśli zostaną popełnione błędy na etapie montażu – przestrzega nasz rozmówca z firmy Unitec.

Połączenie okien ze ścianą

Pierwszą i podstawową zasadą podczas montażu okien jest wykonanie połączenia ze ścianą w taki sposób, by uzyskać jednolity, trwały system. Dobrze zamocowane okna będą w stanie skutecznie stawiać opór sile porywistego wiatru, zacinającego deszczu i śniegu, a ich stabilności nie naruszy nawet intensywna eksploatacja, czyli częste otwieranie i zamykanie. Źle wykonane połączenia okien ze ścianą skutkują stopniowym poluzowywaniem się spoin, co prowadzi do uszkodzeń ramy i mechanizmu okna, a także niszczenia budynku.

Połączenia okien ze ścianami budynku muszą też być odpowiednio szczelne. Monterzy muszą więc przykładać szczególną wagę do sposobu wykonania szczelin dylatacyjnych. Minimalna wymiana powietrza jest niezbędna, jednocześnie niedopuszczalne jest przedostawanie się wody czy nawet wilgoci z zewnątrz do pomieszczeń.

Izolacja termiczna stolarki okiennej

Kolejną zasadą montażu okien jest konieczność zapewnienia większej szczelności połączenia od zewnątrz na całej jego długości. Błędy popełnione w tym aspekcie uniemożliwiają odprowadzanie wilgoci poza budynek. Konsekwencją takiej sytuacji jest nieuchronne powstawanie mostków termicznych, będących główną przyczyną nadmiernej utraty ciepła z budynków.

Do najczęstszych błędów, popełnianych przez mało doświadczone ekipy montażowe, należy zaliczyć mocowanie okien bez kotew, nadużywanie pianki montażowej w sytuacjach, gdy wymagane jest sięgnięcie po solidniejsze materiały czy niestaranne wykonanie uszczelnień. Aby uniknąć takich sytuacji, do montażu warto zaangażować profesjonalny zespół, najlepiej przeszkolony w montażu okien konkretnego producenta stolarki.

śr. ocena 5 / głosów 5