Co bank bierze pod uwagę przy przydzielaniu kredytu hipotecznego

W większości przypadków kupno domu lub mieszkania wiąże się z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Przejście przez ten proces wymaga nie tylko czasu, ale przede wszystkim odpowiedniego przygotowania. Aby bank mógł udzielić wam kredytu, musicie spełniać określone wymagania. Sprawdźcie co bank bierze pod uwagę podczas przydzielania kredytu hipotecznego.

Podstawowy warunek

Podstawowym warunkiem jaki należy spełniać, by otrzymać kredyt hipoteczny, jest zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy. Przy jej określaniu bank bierze pod uwagę głównie dochody starającej się o kredyt osoby, jednak składa się na nią o wiele więcej, niż wysokość zarobków.

To, że pracodawca w zaświadczeniu o zarobkach wypisze wam pokaźną kwotę nie jest gwarancją otrzymania kredytu hipotecznego. Zdolność kredytowa to bowiem nie tylko zarobki, ale też wszelkie zobowiązania oraz historia kredytowa – zauważa ekspert reprezentujący MARCOPOLO DEVELOPEMENT.

Ponadto, przy obliczaniu zdolności kredytowej bierze się pod uwagę wiele innych czynników, w tym wiek oraz ilość posiadanych dzieci. Każdy bank ma własne procedury związane z badaniem i oceną zdolności kredytowej, dlatego nie należy się dziwić, że ostateczna ocena tego samego potencjalnego kredytobiorcy w każdym z banków może dać inny wynik.

O zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa określa, czy dana osoba starająca się o kredyt otrzyma takowe finansowanie. Określa także warunki kredytu. Jest to bowiem zdolność podmiotu lub potencjalnego kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami, w terminie ustalonym w umowie kredytowej. Do najważniejszych kryteriów branych pod uwagę przez bank w trakcie dokonywania oceny zdolności kredytowej należą:

  • wnioskowana kwota kredytu,
  • wiek kredytobiorcy,
  • wysokość wkładu własnego,
  • wysokość osiąganego miesięcznego dochodu,
  • źródło uzyskiwania dochodu,
  • okres spłaty kredytu i wybór rodzaju rat,
  • aktualne zobowiązania i obciążenia,
  • comiesięczne wydatki.

Wytyczne w zakresie oceny zdolności kredytowej nakłada Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), będąca centralnym organem administracji państwowej sprawującym nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Warto wiedzieć, że wysokość rat kredytu nie może przekraczać 50% osiąganych miesięcznych dochodów potencjalnego kredytobiorcy.

Zobowiązania kredytowe

Przed rozpoczęciem starań o kredyt hipoteczny warto przyjrzeć się dokładnie wszystkim aktualnym obciążeniom, które mogą oddalić was od otrzymania pozytywnej odpowiedni z banku. Szczególnie chodzi tu o krótkoterminowe zobowiązania, takie jak obciążenie na karcie kredytowej lub raty zaciągnięte na poczet zakupu jakiegoś produktu. Jeśli tylko macie taką możliwość, warto zdecydować się na szybszą spłatę tego typu zobowiązań, ponieważ tym sposobem zwiększycie swoją zdolność kredytową.