Bazy do wykonywania analiz metali

Recykling jest dziś koniecznością. Z jednej strony złoża kiedyś się skończą, z drugiej – bez powtórnego przetwarzania utoniemy w morzu śmieci. Wiele surowców może zyskać nowe życie, a wyroby z nich są pełnowartościowe. Dotyczy to także metali. Aby mieć pewność co do segregowania poszczególnych ich typów, wykonuje się analizy, dzięki którym metal jest przetwarzany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Dlaczego metale muszą być precyzyjnie segregowane?

Metale to bardzo różnorodna grupa. Każdy z czystych metali ma inne cechy fizykochemiczne i zastosowania. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że przemysł rzadko korzysta z zupełnie jednorodnych substancji. Najczęściej są to stopy lub metale z domieszkami niemetali, które poprawiają ich właściwości.

Recykling metali nie wygląda tak, że wszystko, co trafia na złom, jest przetapiane i ponownie wykorzystywane do produkcji nowych rzeczy w sposób zupełnie dowolny – mówi specjalista z firmy Metimex. – Metale muszą być od siebie oddzielone na tyle, na ile to możliwe, a następnie nawet w obrębie jednego typu poddane analizom, które określą ich przydatność.

O tym, jak istotna jest dokładna segregacja złomu, może świadczyć przykład stali – odcynowana może być stosowana do produkcji opakowań, ta z niewielką zawartością cyny nadaje się do wyrobu żeliwa, a stal zupełnie nieodcynowana nie ma praktycznie żadnych zastosowań.

Analizy metali na potrzeby recyklingu

O ile do produkcji powszechnie używanych przedmiotów dopuszczalne są pewne wahania składu, o tyle w przypadku wyrobów specjalistycznych, np. medycznych, każde odchylenie od normy może być ryzykowne. Dlatego recykling metali szlachetnych jest szczególnie wymagający.

Aby przeprowadzić szczegółowy podział na frakcje, wykonuje się analizy metali na bazach: żelazowych (Fe), niklowych (Ni), miedziowych (Cu) i aluminiowych (Al). Pozwalają one na bardzo precyzyjną segregację stopów tych metali z następującymi substancjami: krzem, mangan, chrom, nikiel, molibden, wanad, miedź, wolfram, tytan, kobalt, aluminium, niob, magnez, ołów, cyna, cynk i żelazo.

Znając dokładny skład chemiczny złomu, można skierować go tam, gdzie zostanie on wykorzystany ponownie jak najlepiej – do tworzenia wyrobów, od których oczekuje się konkretnych właściwości, jakie oferuje wyłącznie określony stop. Bazy do analiz metali dostarczają cennych informacji, pozwalają oszczędzić pieniądze, czas i naturalne zasoby, co sprzyja zarówno ludziom, jak i środowisku.