Budowa pompowni ścieków

Pompownie sieciowe służą przesyłaniu wody i ścieków przede wszystkim w takich systemach kanalizacyjnych, w których korzystanie z rozwiązań grawitacyjnych byłoby niemożliwe lub bardzo kosztowne. Pompownia, jako element kanalizacji ciśnieniowej, umożliwia przekazanie ścieków nawet na bardzo duże odległości i wyższe tereny, przy czym rozwiązanie takie jest nie tylko efektywne, ale jednocześnie ekonomiczne.

Pompownia zbiorcza (przesyłowa) jest obiektem budowlanym, do którego ścieki z wielu budynków doprowadzane są grawitacyjnie. Następnie nieczystości tłoczone są przewodami ciśnieniowymi do oczyszczalni ścieków – wyjaśnia ekspert z firmy INWAP.

Jak zbudowana jest pompownia kanalizacji ciśnieniowej?

Podstawowe elementy pompowni ścieków

Ścieki spływające z budynków trafiają najpierw do zbiornika retencyjnego pompowni. Obecnie zbiorniki takie wykonuje się z różnych materiałów. Mogą być zbudowane z betonu, ale także rozmaitych tworzyw o dużej wytrzymałości, takich jak PEHD, polimerobeton lub laminat szklany.

Głębokość zbiornika każdorazowo dobierana jest do warunków terenowych. W pompowniach domowych głębokość zbiornika sięga od 1800 mm do 3000 mm, zaś w dużych instalacjach sieciowych może dochodzić nawet 7000 mm. Średnice wahają się zazwyczaj w przedziale od 600 mm do 2500 mm.

Aby możliwe było wtłoczenie ścieków do przewodów odprowadzających, konieczne jest zastosowanie pompy. W systemach kanalizacji ciśnieniowej zbiorczej stosuje się pompy wirowe odrzutowe z wirnikiem vortex, kanałowym lub ślimakowym. Wybór odpowiedniego typu pompy uzależniony jest do rodzaju tłoczonego medium oraz parametrów hydraulicznych, jakie powinna mieć gotowa instalacja.

Doskonałym rozwiązaniem problemu zapychającej się kanalizacji jest sięgnięcie po pompę wyposażonym w rozdrabniacz, który rozbija zanieczyszczenia stałe, jakie mogą znaleźć się wśród ścieków i utrudniać ich przepływ.

Zazwyczaj pompownie ścieków obsługiwane są przez 1 – 2 pompy, jednak zdarzają się i obiekty wyposażone w większą ich ilość. Takie rozwiązania stosuje się w obiektach, w których mamy do czynienia z bardzo dużym przepływem ścieków i wymagane są duże bufory bezpieczeństwa.

Hydraulika i automatyka pompowni ścieków

W budowie pompowni ścieków, oprócz zbiornika i pomp, niezbędne są elementy hydrauliczne. Wśród nich znajdują się sprzęgła dolne i górne, zawory zwrotne, które zapobiegają cofaniu się ścieków i zawory odcinające, dzięki którym możliwe jest całkowite zamknięcie obiegu, np. w celu przeprowadzenia serwisu lub kontroli stanu technicznego pompowni.

W układzie hydraulicznym nie może też zabraknąć kształtek, za pomocą których łączy się przewody obsługujące pompownię. Dobra instalacja hydrauliczna pompowni powinna być wykonana ze stali nierdzewnej.

Sprawne sterowanie pompownią umożliwia układ automatyki, zbudowany z szafy sterującej pracą pompy lub pomp oraz czujników poziomu, takich jak pływaki, sondy hydrostatycze, sonda analogowe itp. Szafy i skrzynki sterujące umożliwiają nadzór nad pracą pomp i ich zabezpieczenie oraz przekazywanie informacji o ewentualnych usterkach poprzez SMS wysyłane do użytkownika lub też poprzez stronę www, w której użytkownik może mieć dostęp do pełnej informacji o pompowni.