Charakterystyka bazaltu płukanego

Bazalt to zasadowa skała lita wylewna o szarej, czarnej lub zielonej barwie, często z widocznymi małymi kryształkami. Z bazaltu produkowane są wysokogatunkowe kruszywa łamane, które najczęściej wykorzystywane są jako składnik mieszanek mineralno-asfaltowych oraz do podbudowy dróg. Bazaltowe kruszywa uszlachetnione, płukane, stosowane są również do produkcji mieszanek betonowych. Przyjrzyjmy się charakterystyce bazaltu płukanego.

bazalt-plukany

Jedne z najlepszych kruszyw produkowanych w Polsce

Bazalt charakteryzują bardzo korzystne parametry fizykochemiczne. To skała o wysokiej wytrzymałości na ściskanie (200-290 MPa), bardzo wysokiej twardości (7-8 w popularnej skali Mohsa), niskiej ścieralności, dużej mrozoodporności i dobrej przyczepności do substancji bitumicznych. Kruszywa bazaltowe o różnych frakcjach należą do najlepszych, naturalnych kruszyw łamanych produkowanych w naszym kraju. Kruszywa są produkowane przede wszystkim za pomocą kruszarek szczękowych i stożkowych. Tych pierwszych używa się do wstępnego i wtórnego rozdrabniania materiałów, natomiast kruszarek stożkowych używamy do kruszenia drobnego. Innym rozwiązaniem są kruszarki udarowe, wykorzystywane do wszystkich stadiów kruszenia materiału i jego mielenia. A co z płukaniem kruszyw?

Bazalt płukany – kruszywo uszlachetnione

Procesy płukania są często stosowane w przeróbce surowców skalnych, by pozyskać kruszywo uszlachetnione, bez zanieczyszczeń gliniasto-ilastych. W bardzo wielu przypadkach zanieczyszczone kruszywo ma niekorzystny wpływ na jakość produktów, które powstają z tego materiału. Nie dotyczy to wszystkich skał, a właściwie wszystkich zastosowań. Czasem zanieczyszczenia można bez problemu usunąć na przesiewaczach, które są zaopatrzone w natryskowe instalacje. Jak mówi nam przedstawiciel żwirowni Kruszywa Polskie z Wąglikowic, w procesie płukania na przesiewaczach trudno jest jednak usunąć zanieczyszczenia w postaci grudek gliny. Wpływ na skuteczność płukania kruszyw, takich jak omawiane kruszywo bazaltowe, ma więc nie tylko ich frakcja i struktura. Inne rozwiązania to płuczki bębnowe wibracyjne, płuczki bębnowe obrotowe, płuczki korytowe (mieczowe) i płuczki ciśnieniowe. W płuczkach wibracyjnych zachodzi proces ciągłej recyrkulacji, ziarna kruszywa przemieszczają się względem siebie, ścierając w ten sposób zanieczyszczenia. Podobnie działają płuczki bębnowe, które wyposażone są w łopatki do mieszania materiału. Nie są to jednak urządzenia popularne. Inne rozwiązanie to płuczki korytowe.

Kruszywo oczyszczane jest przez tzw. miecze i ślimaki, które obracają się, oczyszczając ziarna w korycie płuczki – wzdłuż koryta zamontowane są natryski wodne. Płuczki wysokociśnieniowe to rozwiązanie stosunkowo nowe. Główny element płuczki to pionowy cylinder, inaczej nazywany łaźnią, do którego trafia nadawa, czyli kruszywo do płukania. Wewnątrz znajduje się wirnik z dyszami – woda pod wysokim ciśnieniem rozdziela i rozmywa zanieczyszczenia. Cały proces sterowany jest komputerowo, a woda krąży w urządzeniu w obiegu zamkniętym.

Podsumowując powyższe, bazalt płukany to materiał uszlachetniony dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń.

śr. ocena 5 / głosów 5