Charakterystyka pomp ciepła

Pompy ciepła to efektywny i ekologiczny system ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Ich konstrukcja pozwala na uzyskanie ciepła ze środowiska naturalnego, a następnie wykorzystanie go do ogrzewania pomieszczeń. Energia cieplna może być przy tym pobierana z różnych źródeł – wody, ziemi czy powietrza. Czym jeszcze cechują się pompy ciepła?

pompy-ciepla

Zalety pompy ciepła

Pompa ciepła to urządzenie, które pozwala na wykorzystanie energii gromadzonej w ziemi, wodzie czy powietrzu. Zasada działania urządzenia opiera się na przekazaniu ciepła pobranego ze strefy o niższej temperaturze do strefy o temperaturze wyższej. Wszystkie pompy ciepła zasilane są przy tym energią elektryczną. Jej zużycie uzależniona jest od ilości energii przenoszonej między strefami i różnicy temperatury pomiędzy nimi. Z uwagi na rodzaj napędu  i zasadę działania pompy ciepła dzieli się na trzy podstawowe grupy – pompy absorpcyjne,  pompy sprężarkowe i pompy termoelektryczne. Pompy absorpcyjne stosowane są przede wszystkim w dużych zakładach przemysłowych. Ich zadaniem jest podwyższanie potencjału energetycznego ciepła odpadowego. Pompy termoelektryczne stosuje się wówczas, gdy istnieje konieczność ciągłego odprowadzania ciepła z niewielkich przedmiotów. Pompy sprężarkowe są obecnie najpopularniejszą grupą urządzeń wykorzystywanych w technice chłodniczej i grzewczej. Tego rodzaju pompy stanowią swego rodzaju alternatywę dla kotłów na paliwo organiczne czy dla ogrzewaczy elektrycznych. Montuje się je w nowoczesnych domach pasywnych, takich jak te oferowane przez firmę Gresan.

Jak działa pompa ciepła

Działanie pompy ciepła wiąże się z uruchomieniem sprężarki wprawiającej w ruch czynnik roboczy. Parownik znajduje się w źródle ciepła o temperaturze wyższej niż temperatura płynu parowniku. Potem ma miejsce przepływ ciepła. Z otoczenia parownika trafia ono do płynu. Czynnik roboczy po odebraniu ciepła staje się gazowym nośnikiem energii cieplnej. Para z parownika wędruje do sprężarki, która przenosi czynnik chłodzący krążący w zamkniętym obiegu do wyższego poziomu ciśnienia. Następuje przyrost jej temperatury. Para opuszcza sprężarkę i trafia do skraplacza. Czynnik roboczy ulega skropleniu i oddaje ciepło pobrane w parowniku wodzie grzewczej. Na skutek procesu rozprężania ma miejsce gwałtowny spadek ciśnienia czynnika płynu, co ma związek ze spadkiem temperatury do poziomu, który umożliwia odbiór ciepła i jego całkowite odparowanie w parowniku. Powstała w ten sposób para jest zasysana przez sprężarkę. Potem cały cykl obiegu termodynamicznego powtarza się.

śr. ocena 5 / głosów 5