Co to jest RIPOK?

Gdy mówi się obecnie o wywozie odpadów i usługach oczyszczania miasta, bardzo często w dyskusjach pada skrót: RIPOK. Niektóre osoby wiedzą, że to jakiś rodzaj instytucji, która zajmuje się odbiorem odpadów, jednak nie są pewne, co dokładnie RIPOK z nimi dalej robi. Warto poznać RIPOKi bliżej. To właśnie one znacząco przyczyniają się do ochrony środowiska i lepszego życia każdego z nas.

Wyspecjalizowane przedsiębiorstwo

Zacznijmy zatem od wyjaśnienia, czym dokładnie jest RIPOK. To skrót od Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Tytuł ten nadawany jest przez Marszałka Województwa zakładom, które spełniają wysokie standardy mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. RIPOK musi cechować się ponadto możliwością przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 000 osób. Dzięki RIPOKom codziennie odzyskiwanych jest wiele surowców wtórnych. Muszą one spełniać kryteria najlepszej techniki w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych (BAT).

Co dokładnie robi RIPOK?

Najprościej mówiąc, RIPOK powinien być wzorem dla innych firm odbierających odpady, jak efektywnie nimi gospodarować. RIPOKi dysponują najnowocześniejszym sprzętem, maszynami i rozwiązaniami, dzięki którym segregowanie odpadów jest skuteczne i pozwala na ich maksymalny recykling. Nowoczesne urządzenia wyposażone w sensory i kamery rozpoznają właściwości fizyczne odpadów takie jak kolor czy kształt, dzięki czemu możliwa jest ich dokładna segregacja. Selekcja drewna, papieru, szkła i innych surowców pozwala na ich obróbkę i ponowną sprzedaż, a to z kolei ogranicza ilość odpadów trafiających na i tak przepełnione już wysypiska. RIPOKi korzystają nie tylko z technologii dostępnych w Polsce, ale korzystają z osiągnieć, które zostały wprowadzone i sprawdziły się na zachodzie. Inwestują między innymi w najnowocześniejsze maszyny do recyklingu, które odzyskują z podanego im surowca tak dużo, jak się da. Często oferują też sprzedaż surowców wtórnych, które dzięki nowym technologiom odzysku, mają naprawdę wysoką jakość.