Co warto wiedzieć o klapach dymowych?

Klapy dymowe wchodzą w skład układu wentylacji pożarowej, której główną funkcją jest zabezpieczenie dróg ewakuacji. Montowane są bezpośrednio w połaci dachowej lub w ścianie zewnętrznej budynku. Ich otwarcie powoduje wypływanie dymu, który powstaje podczas pożaru, na zewnątrz. Stosowane są przede wszystkim w systemach oddymiana grawitacyjnego. Co jeszcze warto o nich wiedzieć?

Omawiane systemy stosuje się głównie w zabezpieczeniach wielkokubaturowych obiektów oraz budynków wielokondygnacyjnych, gdzie zabezpieczają pionowe drogi ewakuacji. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Klapy w obiektach wielkokubaturowych

Obiekty wielkokubaturowe to przede wszystkim pasaże handlowe, usługowe, galerie handlowe, magazynowe, produkcyjne. Bezpieczeństwo w tego typu obiektach jest bardzo ważne, a rolą systemu oddymiania jest skuteczne usuwanie dymu, towarzyszącego pożarowi, tak, aby nie utrzymywał się on na drogach ewakuacji. Dzięki temu eliminuje się zagrożenie toksyczne i poprawia widoczność.

Istotną rolę w tym systemie pełnią właśnie klapy dymowe, odprowadzając dym poza budynek z chronionej strefy dymowej, w takiej ilości, by nie przedostał się do sąsiednich stref. Omawiane rozwiązanie systemowe umożliwia skuteczną i szybką ewakuację. Tworzy się bowiem stabilna separacja pionowa pomiędzy warstwą gorącego dymu i niższą warstwą przestrzeni, przez którą następuje wyprowadzanie osób z budynku.

Klapy w obiektach wielokondygnacyjnych

W obiektach wielokondygnacyjnych natomiast rola klap dymowych polega przede wszystkim na usunięciu dymu, pojawiającego się okresowo podczas ewakuacji na klatce schodowej. Zabezpieczona zostaje tym samym pionowa droga ewakuacji.

Renomowaną firmą, zajmującą się instalacją wysokiej jakości systemów przeciwpożarowych, a także poszczególnych urządzeń, jest firma T-P-A Technika Przeciwpożarowa. Oferuje ona systemy oddymiania, drzwi przeciwpożarowe, klapy dymowe oraz przepusty.

Klapy, zabezpieczające windy

Warto zdać sobie sprawę, że klapy dymowe służą także do ochrony szybów windowych, oddymiając je w trakcie pożaru. Zabezpieczają także pozostałą część budynku przed rozprzestrzenieniem się w niej gazów pożarowych. Aby system spełniał należycie swoją funkcję, klapa dymowa powinna być zainstalowana w najwyższej części klatki schodowej bądź szybu windowego, w przegrodzie, która oddzieli ją od otoczenia.

 Wielkość klapy

Wielkość klapy dymowej zależy od:

  • wielkości pożaru, przewidywanej dla danego obiektu
  • układu architektonicznego pomieszczeń
  • dróg przepływu dymu.

Klapa powinna być odpowiednio duża, jednak należy uważać, aby nie przewymiarować całej instalacji.

śr. ocena 5 / głosów 6