Co warto wiedzieć o paleniu ekomiałem?

Nie jest prawdą, że miał węglowy to paliwo gorszej jakości niż grubsze frakcje węglowe i nie istnieje żaden zakaz jego stosowania. Biorąc pod uwagę jego stosunkowo niską cenę, jest to paliwo chętnie stosowane nie tylko w wielkich elektrociepłowniach, lecz także przez właścicieli domów jednorodzinnych. Faktem jest jednak, że do jego spalania używać należy specjalnych pieców.

ekomial

Ekomiał – młodszy brat ekogroszku

Wszystkie miały węglowe to drobne okruchy tego samego węgla, który w postaci większych lub też mniejszych frakcji produkowany jest w naszych kopalniach, o czym dowiadujemy się w firmie  Węglo-Smyk z Rudy Śląskiej. Oznacza to, że jego skład chemiczny jest praktycznie tożsamy z tym, co zawierają grubsze węgle, zwane przez samych górników „kęsami”. Natomiast ekomiał to okruchy powstające w procesie kruszenia tychże „kęsów” przy produkcji znanego nam wszystkim ekogroszku, chyba najpowszechniej dzisiaj stosowanego paliwa do ogrzewania domów jednorodzinnych. Istotną zaletą ekomiału w stosunku do innych węgli jest jego znacząco mniejsza cena, co może sporo ważyć w niejednym domowym budżecie. Prawdą jest, że kaloryczność tego paliwa jest nieco mniejsza niż grubszych frakcji węglowych, stąd trzeba go zużyć zawsze nieco więcej, jednakże per saldo jego stosowanie po względem kosztów jest niewątpliwie opłacalne. Ekomiał może być stosowany jako pełnoprawne odrębne paliwo lub też jako dodatek do innych węgli. Warunek jest jeden: musi on być stosowany jedynie w kotłowniach wyposażonych w piece przystosowane do jego spalania.

Palenie ekomiałem

Pamiętajmy o tym, że nie ma żadnych zakazów co do stosowania miałów węglowych, z wyjątkiem ogólnych ograniczeń dotyczących wszystkich węgli w zakresie ich zasiarczenia lub innych nadmiernych zanieczyszczeń. Możemy zatem śmiało sięgać po ekomiał, wtedy gdy dysponujemy kotłem retortowym z podajnikiem tłokowym lub kotłem rusztowym z możliwością spalania opału o uziarnieniu 0-15. Omawiane paliwo produkowane jest najczęściej bezpośrednio w kopalniach i posiada stosowne atesty. Często możemy je kupić w  25-kilowych workach. Ekomiał to dobre i tanie paliwo, to połączenie ekonomicznych oszczędności i komfortu, albowiem charakteryzuje się niską ceną i małą ilością popiołów powstających przy jego spalaniu, dzięki czemu nie musimy nazbyt często czyścić popielników, a w całym sezonie grzewczym wydamy znacznie mniej pieniędzy niż przy stosowaniu węgla grubego. Na koniec warto dodać, że ekomiały w zależności od tego, przez jaki zakład będą produkowane, mogą mieć nieco różniące się od siebie charakterystyki, lecz ich podstawowe parametry będą bliskie liczbom niej podanym:

  • granulacja 0-30 mm
  • kaloryczność Qir większa niż 25 MJ/kg
  • popiół 5-10%
  • siarka 0,6-0,8%
  • spiekalność 0-10.
śr. ocena 5 / głosów 5