Od czego zależą stawki frachtu morskiego?

Fracht morski to usługa przewożenia ładunków za pośrednictwem statków, świadczona przez wyspecjalizowane firmy spedycyjne, przedsiębiorstwa transportowe oraz uprawnione agencje okrętowe. Niebagatelną rolę we frachcie morskim odgrywa kryterium ceny. Stawki frachtowe są zależne od kilku istotnych czynników dotyczących samego ładunku, jak również sposobu, w jaki ów ładunek ma być przewożony. Szczegóły poniżej.

fracht morski

Czynniki wpływające na stawki frachtowe

Nie istnieje jeden ustalony schemat, według którego obliczana jest stawka frachtowa. Wiele zależy od konkretnego przypadku. Ogromne znaczenie dla wyceny stawki ma sam ładunek – jego masa, objętość, wartość czy też ilość. Wyróżniamy między innymi ładunki masowe i drobnicowe oraz ponadgabarytowe. Przy ustalaniu stawki frachtowej uwzględnia się również zakres wykorzystania ładowności statku (niewykorzystana ładowność może wiązać się z poniesieniem dodatkowej opłaty) oraz odległość od miejsca dostawy. Dość częstym rozwiązaniem praktykowanym we frachcie morskim jest zasada freight equalization, czyli wyrównanie opłat frachtowych. W praktyce oznacza to, że transport do i z punktów zbornych odbywa się według takiej samej stawki frachtowej dla wszystkich nadawców.

Ustalanie stawki frachtowej

Jak widać, na wysokość stawki frachtowej wpływa wiele zmiennych. Na część z nich mamy wpływ, inne zależą od czynników zewnętrznych. Sytuację komplikuje fakt, że obliczanie stawki frachtu z zasady nie jest możliwe dla kogoś z zewnątrz. Jeżeli nie posiadamy doświadczenia w zakresie przewozów drogą morską i nie wiemy z jakim orientacyjnym wydatkiem będziemy musieli się liczyć, najlepiej skorzystać z pomocy firmy spedycyjnej. Przeprowadzi nas ona przez meandry formalne i zapozna z opłatami, jakich powinniśmy się spodziewać. Za przykład służy firma NET-CARGO, działająca w transporcie morskim od ponad dziesięciu lat. Z pomocą NET-CARGO przewóz ładunków drogą morską odbywa się na jasnych zasadach. Więcej informacji na temat frachtu morskiego można znaleźć na stronie firmy.