Czy opłaca się segregować śmieci?

Odpady towarzyszą ludzkości od właściwie samego początku cywilizacji, jednak dopiero stosunkowo niedawno dostrzeżono, jak poważny problem stanowią. Chodzi nie tylko o ich wzrastającą ilość, ale również ich skład, powodujący, że pozostawione same sobie stanowić będą z czasem duże zagrożenie dla środowiska naturalnego i tym samym ludzkiego zdrowia. Metodą radzenia sobie z nimi jest właściwa segregacja – jakie korzyści z niej płyną?

korzyści

Na czym polega segregacja śmieci?

Nasza gospodarka, przemysł i my sami wytwarzamy wiele rodzajów śmieci. Niektóre z nich – tworzywa sztuczne, metale, szkło oraz makulaturę – powszechnie nazywa się surowcami wtórnymi, ponieważ mogą one zostać przetworzone i ponownie wykorzystane w produkcji (w procesie recyklingu). Jednak proces przetwarzania każdego z surowców jest inny, dlatego konieczne jest ich odseparowanie od siebie – właśnie ten proces nazywamy segregacją. Segregacja rozpoczyna się w naszym domach, dokonujemy jej przez wrzucenie śmieci konkretnego typu do odpowiednio przeznaczonych do tego pojemników. Następnie odpady odbierane są przez wyspecjalizowane firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami, jak np. firma Lekaro i poddawane dalszej, bardziej szczegółowej segregacji i przetworzeniu. Dzięki segregacji można skutecznie i tanio odzyskiwać znaczące ilości surowców wtórnych. Dlaczego jednak w ogóle warto poświęcać temu czas?

Ponieważ w ten sposób dbamy o środowisko

Surowce wtórne wrzucone do przeznaczonych na nie kontenerów nie trafiają na wysypiska śmieci – to główny powód, dla którego warto je segregować, lecz są odzyskiwane. Należy pamiętać, że wiele z nich, przede wszystkim tworzywa sztuczne, zawierają bardzo dużą ilość toksycznych związków chemicznych, które z czasem zaczynają przedostawać się do środowiska naturalnego. Rozkład odpadów trwa bardzo długo, uwalniane z nich toksyny gromadzą się w glebie oraz wodach gruntowych i przenikają powietrze, prowadząc do ich zatrucia. Ma to niebagatelny, negatywny wpływ na stan zdrowia wszystkich gatunków – w tym i naszego.

Zmniejszenie objętości wysypisk śmieci

Poważnym problemem są rozrastające się wysypiska śmieci, które nie tylko stanowią składnicę szkodliwych substancji, ale również psują krajobraz – wyglądają nieestetycznie, a ich obecność czuć z daleka, gdyż powodują znaczne uciązliwosci odorowe. Segregacja śmieci pozwala znacząco spowolnić rozrost wysypisk poprzez ograniczenie ilości odpadów, które na nie trafiają.

Niższe zużycie surowców naturalnych

Pozyskiwanie surowców naturalnych, takich jak drewno do produkcji papieru czy piasku do produkcji szkła w bardzo dużym stopniu wpływa na dewastację środowiska – prowadzi do wycinki lasu, rozkopywania gruntu i intensywnego pogłębiania rzek. Odzyskiwanie surowców wtórnych pozwala ograniczyć te procedery, ponieważ surowce potrzebne w produkcji mogą zostać pozyskane bez ingerencji w środowisko.

Niższe koszty utylizacji odpadów

Jeśli dotychczasowe argumenty o czystości środowiska jeszcze nas nie przekonały, warto wspomnieć o tym, że segregacja odpadów pozwala obniżyć koszty wywozu śmieci – wynika to z faktu, że w przypadku deklaracji segregacji, płacimy niższą opłatę śmieciową. Osoby, które poświęcają czas na segregację śmieci mogą liczyć nawet na połowę niższą stawkę za ich wywóz, niż osoby, które umieszczają wszystkie swoje odpady w jednym kontenerze.

śr. ocena 5 / głosów 1