Czym jest progowanie taśm?

Do transportu materiałów w kopalniach i fabrykach przerabiających i eksploatujących wydobyte w tychże surowce, a także przy recyklingu i przetwórstwie warzywno-owocowym oraz w wielu innych zakładach przemysłowych używa się często przenośników wznoszących. Głównym elementem tych urządzeń są tkaninowo-gumowe taśmy transporterowe posiadające specjalne progi, które uniemożliwiają zsuwanie się materiałów w dół i odpowiednio ukierunkowują ich ruch.

taśma

Co to są przenośnikowe progi taśmowe?

Jak mówią nam specjaliści z firmy METTECH z Prochowic, jeśli ustawilibyśmy zwykły taśmociąg pod kątem większym niż 20° stopni w stosunku do poziomu, to większość transportowanych nim w górę materiałów zsuwałaby się po jego taśmie. Powierzchnia taśmy tkaninowo-gumowej, będącej podstawowym elementem nośnym przenośników wznoszących, ma stosunkowo gładką strukturę o małym współczynniku tarcia i niewielkiej przyczepności.  Ta właściwość, aczkolwiek pożądana z uwagi na płynność działania całego urządzenia i przyczyniająca się do ekonomicznych oszczędności w zakresie oszczędzania energii niezbędnej do poruszania przenośnika, powoduje, że bez zastosowania specjalnych rozwiązań technicznych nie można ustawiać przenośnika pod zbyt dużym kątem. Problem rozwiązują tak zwane progi taśmowe, których uzupełnieniem są także specjalne falbany gumowe oraz zabieraki. Najczęściej stosowane są przenośnikowe progi poprzeczne dzielone, chociaż w pewnych, określonych sytuacjach wykonuje się także taśmy z progami typu „jodełka”. Progami taśmowymi nazywamy specjalne gumowe poprzeczki będące integralnymi, zespolonymi z pozostałą częścią taśmy elementami, które wyraźnie wystają ponad lico jej powierzchni. Takie rozwiązanie, tak w przypadku progów poprzecznych, jak i progów jodełkowych zapobiega zsuwaniu się transportowanych materiałów w dół. Wysokość progów uzależniona jest od rodzaju transportowanych materiałów i rodzaju produkcji.

W jaki sposób przeprowadzane jest progowanie taśm?

Należy wiedzieć, że w przemyśle stosowane są w przenośnikach transportowych nie tylko taśmy tkaninowo-gumowe, lecz także wykonane z innych naturalnych lub syntetycznych materiałów. Jednakże w większości przypadków to guma i odpowiednie tkaniny stanowią podstawową bazę do produkcji taśm przenośnikowych. Jest to okoliczność pomyślna, albowiem dzięki temu można w łatwy sposób umieszczać wznoszące progi na taśmach już wcześniej wyprodukowanych. Najczęściej całą taśmę standardowo wyposaża się w progi już w fazie jej produkcji. Jednakże niekiedy, rodzaj progów i ich rozmieszczenie uniemożliwiają ich wkomponowanie w taśmę w trakcie jej fabrycznego wytwarzania; w takich przypadkach stosuje się tzw. konfekcjonowanie. Terminem tym określa się dodatkową obróbkę standardowej taśmy, w której trakcie przy pomocy procesu wulkanizacyjnego dorabia się potrzebne progi zgodnie z życzeniami klienta.

śr. ocena 5 / głosów 1