Czym jest transport ponadgabarytowy?

Przetransportować możemy właściwie wszystko, jednak nie każdą rzecz da się wygodnie zapakować. Do gry wkracza wówczas transport ponadgabarytowy. Jak wskazuje nazwa, dotyczy on ładunków nienormatywnych, wymagających specjalnego traktowania. Organizując transport ponadgabarytowy trzeba przestrzegać licznych przepisów. Czym jeszcze cechuje się taka forma przewozu?

Z transportem ponadgabarytowym mamy do czynienia wtedy, gdy wymiary i waga ładunku przekraczają dozwolone normy. Znajdziemy je w ustawie Prawo przewozowe. Jeżeli rzecz, którą zamierzamy przewieźć jest dłuższa niż 16,5 m, szersza niż 2,5 m, wyższa niż 4 m i waży więcej niż 42 tony, mamy do czynienia z ładunkiem nienormatywnym. To na przykład maszyny budowlane i rolnicze, przęsła mostów, zbiorniki, turbiny wiatrowe. Firmy, które zajmują się transportem ponadgabarytowym muszą posiadać przystosowane do tego celu pojazdy oraz doświadczonych kierowców i pilotów.

Planowanie transportu ponadgabarytowego

Każdy ładunek nienormatywny wymaga innego podejścia. Rodzaj pojazdu trzeba każdorazowo dopasować do charakteru przewożonej rzeczy. Transport ponadgabarytowy wiąże się także z wcześniejszym planowaniem trasy przejazdu. Przewoźnik musi uwzględnić szerokość dróg, wysokość mostów i wiaduktów, ostrość zakrętów, znaki czy ronda. Wszystko odbywa się z pomocą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Kwestie formalne 

Transport ponadgabarytowy wymaga specjalnych zezwoleń. Jeśli trasa przewozu biegnie przez inne państwa, również one muszą wydać zgodę na jego zrealizowanie.

Zezwolenia wydają jednostki administracji publicznej. W Polsce mogą to być starosta danego obszaru, GDDKiA albo naczelnik urzędu celnego. Wiele zależy od rodzaju i czasu zezwolenia. Na decyzję czeka się 14 dni. Podobnie jest w pozostałych krajach europejskich – wyjaśnia ekspert z firmy INTER-TECH.

We wniosku powinny znaleźć się informacje o przewoźniku, nadawcy, pojeździe i planowana data przewozu.

Transport ponadgabarytowy zazwyczaj odbywa się nocami, by nie utrudniać nadmiernie ruchu. Podczas przewozu zamykane są niektóre drogi, czasem także usuwane niektóre znaki. Nierzadko transport nienormatywny wymaga eskorty policji. Służby należy powiadomić, jeśli długość pojazdu przekracza 40 m, albo długość całej kolumny ma ponad 120 m. Pilotowanie przez policję będzie niezbędne także wówczas, gdy szerokość jezdni w przeciwnym kierunku wynosi mniej niż 2,5 m. W zależności od przebiegu trasy należy zawiadomić odpowiednich komendantów wojewódzkich lub Komendanta Głównego Policji.

śr. ocena 5 / głosów 5