Czym są dopalacze katalityczne?

Dopalacze katalityczne mogą być wykorzystywane do redukcji lotnych związków organicznych wszędzie tam, gdzie nie opłaca się stosowanie węgla aktywnego, a więc gdy ilość LZO jest bardzo duża oraz gdy mamy do czynienia ze związkami, które nie łączą się z węglem aktywnym. Z dopalaczy katalitycznych korzystają przeróżne zakłady produkcyjne i inne przedsiębiorstwa, w których konieczne jest rozwiązywanie problemów dotyczących emisji powietrza zanieczyszczonego LZO. Co warto wiedzieć o dopalaczach katalitycznych?

czyste powietrze

Dopalacze katalityczne do usuwania lotnych związków organicznych

Jak wskazuje nazwa, redukcja lotnych związków organicznych w dopalaczu katalitycznym odbywa się na złożu katalizatora. Przykład schematu oczyszczania powietrza możemy w dużym uproszczeniu opisać następująco:

  • zanieczyszczone powietrze zostaje wstępnie ogrzane (przez ciepło, które pochodzi z gazów odlotowych, nazywanych inaczej powietrzem wyrzutowym, a dodatkowo palnik, czy grzałki elektryczne, jeśli jest taka konieczność),
  • powietrze trafia do reaktora katalitycznego,
  • w złożu katalitycznym następuje konwersja lotnych związków organicznych do CO2 i H2O,
  • oczyszczony gaz przechodzi przez wymiennik ciepła.

Transformacja lotnych związków organicznych w dwutlenek węgla i wodę to proces egzotermiczny, w którym następuje uwalnianie się energii cieplnej. Gazy odlotowe, a więc oczyszczone powietrze oraz produkty, które powstały w wyniku rozkładu lotnych związków organicznych oddają ciepło, przechodząc przez wymiennik (stąd pierwszy punkt przedstawionego schematu – można powiedzieć, że ciepło pochodzące z gazów odlotowych jest wykorzystywane w procesie oczyszczania kolejnej partii powietrza przez dopalacz katalityczny). Ciepło pochodzące z gazów odlotowych może być też wykorzystane w inny sposób.

Inne rozwiązanie do usuwania LZO – dopalacze termiczne

Podobnym rozwiązaniem do dopalacza katalitycznego jest dopalacz termiczny. Jak mówi nam przedstawiciel firmy Bodim z Tychów, w dopalaczu termicznym redukcja lotnych związków organicznych dokonuje się w komorze spalania w bardzo wysokiej temperaturze, która wynosi około 800°C. W tym przypadku również ciepło pochodzące z gazów odlotowych może być wykorzystywane do wstępnego ogrzania kolejnej partii zanieczyszczonego powietrza, a także w innych procesach. Podobnie jak w przypadku działania dopalacza katalitycznego lotne związki organiczne zostają rozłożone na dwutlenek węgla i wodę, jednak w tym przypadku następuje to pod wpływem wysokiej temperatury, którą uzyskuje się w komorze spalania przez palnik.

Można więc śmiało powiedzieć, że dopalacze katalityczne i dopalacze termiczne mogą jednocześnie pełnić dwie funkcje: oczyszczać powietrze z lotnych związków organicznych i pełnić funkcję grzewczą, którą można wykorzystać w zakładzie.

śr. ocena 5 / głosów 1