Czym się różni spedycja od transportu?

Spedycja i transport nie są pojęciami, których można używać zamiennie. Szczególnie zwykli konsumenci, którzy zamierzają skorzystać z usług logistycznych, mają nie lada problem, aby rozróżnić te dwa określenia. Dlatego należy wyjaśnić, czym różni się spedycja od transportu i które z tych pojęć jest pojęciem szerszym. Dzięki temu nie będziemy mieć kłopotu, kiedy zostaniemy zobowiązani do zamówienia zlecenia w firmie transportowej.

Co to jest transport?

Transport jest przemieszczaniem towarów albo ludzi z punktu A do punktu B. To pojęcie, które podobnie jak spedycja wchodzi w obszar logistyki, ale w porównaniu do nich, określa najwęższy zakres czynności. Wyróżnia się kilka rodzajów transportu, w tym transport:

  • Drogowy
  • Kolejowy
  • Morski

Aby złożyć zlecenie przewozu produktu, należy złożyć stosowne zlecenie transportowe, stanowiące podstawę do zawarcia umowy między klientem a przewoźnikiem.

Należy określić w nim rodzaj i wagę ładunku, datę i adres załadunku oraz rozładunku, typ samochodu, który będzie przewozić towar, ubezpieczenie transportowanej przesyłki oraz warunki płatności za wykonanie usługi – wymienia nasz rozmówca z przedsiębiorstwa MAXIMUS.

Co to jest spedycja?

Spedycja jest szerszym pojęciem niż transport. Jest to szereg procesów, koniecznych do wykonania w celu zorganizowania transportu danego ładunku. Spedycja wobec tego obejmuje takie czynności, jak:

  • Przyjmowanie zleceń klientów
  • Zawieranie umów z osobami zainteresowanymi przewozem ładunków
  • Kompletowanie koniecznej do wykonania przewozu dokumentacji
  • Organizowanie odpowiednich środków transportu
  • Czynności związane z ubezpieczeniem, przygotowaniem i odbiorem przesyłki
  • Wykonanie odprawy celnej
  • Podejmowanie należności za wykonanie usługi.

Co za tym idzie, zlecenie spedycji wygląda inaczej niż zlecenie transportowe. Trzeba uwzględnić w nim nie tylko rodzaj ładunku, czas jego dostawy i miejsce docelowe, w którym ma się znaleźć. Trzeba jeszcze określić szczegóły, które odnoszą się do samej organizacji tego transportu.

Spedycja a transport – zasadnicze różnice

Największa różnica między spedycją a transportem wynika w takim razie z samej odpowiedzialności za działania, która w przypadku spedycji jest znacznie większa. Działania spedytora znacząco wybiegają poza sam transport i odnoszą się do kompleksowego wsparcia w przewozie. Jeśli zatem zależy nam nie tylko na samym transporcie ładunku, ale również pomocy w kompletowaniu dokumentów czy odprawie celnej, powinniśmy się zgłosić do firmy spedycyjnej.