Jakie czynniki decydują o wysokości rat kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to bardzo istotne źródło finansowania transakcji, jakie przeprowadza się na rynku nieruchomości. Ich zaciąganie powinno być dobrze przemyślane ze względu na długie okresy spłaty. Ogromne znaczenie dla domowego budżetu kredytobiorcy mają raty tego typu kredytów, dlatego warto wiedzieć od czego zależy ich wysokość.

Rata zmienną jest

Okres spłaty kredytów hipotecznych może wynosić od kilku do kilkudziesięciu lat, co znacznie obciąża kredytobiorcę finansowo. Co gorsza, wysokość raty kredytu w ciągu całego okresu kredytowania podlega ciągłym wahaniom, dlatego trudno przewidzieć ile trzeba będzie zapłacić w kolejnych miesiącach, a nawet latach. Takiemu stanowi rzeczy winne są oprocentowanie, kursy walut oraz ubezpieczenia – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę GRYF DEVELOPMENT.

Oprocentowanie

Wysokość raty kredytowej, jak powszechnie wiadomo, zależy od wysokości oprocentowania kredytu. Składa się ono z dwóch części podstawowych, czyli marży kredytowej ( zwykle jest stała przez cały okres spłaty kredytu) oraz wybranej stopy rynkowej. Tym drugim czynnikiem, w przypadku kredytów hipotecznych wyrażonych w polskim złotym, jest przeważnie WIBOR – koszt po jakim banki mogą pożyczać sobie wzajemnie pieniądze. Jego wysokość zależy przede wszystkim od poziomu stóp procentowych jakie ustala Narodowy Bank Polski. Kiedy zostają obniżone, WIBOR spada, a wraz z nim spada także oprocentowanie kredytu (w efekcie kredytobiorcy płacą niższe raty).

Ubezpieczenia

Kolejnym czynnikiem, który ma duży wpływ na wysokość raty kredytu hipotecznego jest także ubezpieczenie. W przypadku tego typu kredytu spotyka się zwykle dwa rodzaje ubezpieczeń:

  • Pomostowe – przeważnie polega na podwyższeniu przez bank marży kredytowej danego zobowiązania do momentu ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej (KW) nieruchomości kredytowanej. Kredytobiorca musi złożyć wniosek o wpis hipoteki w odpowiednim sądzie, w którym prowadzona jest KW nabywanej przez niego nieruchomości. Wpis w KW i przedstawienie wypisu z banku powodują obniżenie marży.
  • Niskiego wkładu własnego – naliczane wtedy, gdy kredytobiorca zaciąga zobowiązanie wynoszące 100% wartości nabywanej nieruchomości.

Kursy walut

Dla wysokości rat kredytu hipotecznego zaciągniętego w innych walutach niż polski złoty, istotną rolę pełnią kursy walut. W takim przypadku wysokość rat wynosi pewną stałą ilość jednostek waluty.

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego jest bardzo trudna do podjęcia. Nie pomaga fakt, że warunki spłaty systematycznie ulegają zmianie. Z drugiej strony, tego typu kredyty dla wielu Polaków są jedynym źródłem pieniędzy pozwalającym na spełnienie marzenia o własnym mieszkaniu lub domu.