Czyszczenie zbiorników jako praca specjalistyczna na obiektach wodno-kanalizacyjnych

Nieodłącznymi elementami wielu obiektów wodno-kanalizacyjnych są wszelkiego rodzaju zbiorniki. Pełnią one wielorakie funkcje, a i ich konstrukcje oraz wielkości są mocno zróżnicowane. Tak więc budowane są i eksploatowane podziemne i naziemne, jedno- lub wielokomorowe zbiorniki retencyjne do magazynowania wody pitnej, zbiorniki wody deszczowej, szamba i wiele innych. Takie zbiorniki muszą być okresowo czyszczone, niezależnie od ich przeznaczenia.

Dlaczego należy okresowo czyścić zbiorniki wodno-kanalizacyjne?

We wszelkich zbiornikach wodno-kanalizacyjnych, niezależnie od ich przeznaczenia i konstrukcji, z czasem gromadzą się mniejsze lub większe ilości różnego rodzaju substancji organicznych i nieorganicznych; osadzają się one najczęściej na ścianach i dnach zbiornika, niejednokrotnie bardzo mocno do nich przywierając. Jak nam mówią pracownicy firmy Gea-Nowa z Józefowa:

Taka sytuacja prowadzi do dwóch istotnych i niekorzystnych zjawisk. Po pierwsze, w miarę upływu czasu ulega coraz znaczniejszemu zmniejszeniu pojemność zbiornika, co może w konsekwencji prowadzić do obniżenia jego zdolności magazynowej. Po wtóre, gromadzące się tam i zalegające przez dłuższy czas substancje organiczne ulegają nieustannym procesom gnilnym, co w efekcie prowadzić może do zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Dodatkowo osady denne mogą stanowić przeszkodę w prawidłowej pracy pomp, mieszadeł czy innych urządzeń technologicznych zbiornika, a oleiste substancje związane np. z praca warsztatów oklejające elementy robocze urządzeń znacznie zmniejszają ich możliwości techniczne.

Metody czyszczenia zbiorników wodno-kanalizacyjnych

Czyszczenie zbiorników wodno-kanalizacyjnych nie może być wykonywane przez każdego, gdyż wymaga odpowiedniego sprzętu oraz wiedzy, choć nie należy do zadań skomplikowanych. W głównej mierze polega ono na opróżnieniu zbiornika z zalegających w nim substancji, oczyszczeniu jego ścian oraz dna i ewentualnej dezynfekcji. Wśród różnych zadań, które wiążą się z omawianym tematem, możemy wymienić tutaj:

  • odbieranie ścieków z zakładów produkcyjnych i przydomowych szamb,
  • usuwanie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • konserwacja zbiorników i innych obiektów wodno-kanalizacyjnych,
  • czyszczenie zbiorników i ich dezynfekcje,
  • czyszczenie separatorów tłuszczów i substancji ropopochodnych.

Najczęstszą i najskuteczniejszą metodą czyszczenia elementów instalacji wodno-kanalizacyjnych i jej zbiorników jest traktowanie ich ścian strumieniem wody podawanej pod wysokim ciśnieniem przy pomocy specjalnych myjek.

Należy wiedzieć, że usługi czyszczenia instalacji wodno-kanalizacyjnych mogą być świadczone wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne uprawnienia i zezwolenia.

śr. ocena 5 / głosów 1