Jakie formalności trzeba spełnić chcąc dokonać transportu zwłok z zagranicy

Śmierć bliskiej osoby to zawsze ciężkie przeżycie, które nieraz staje się jeszcze trudniejsze, gdy trzeba zmierzyć się z wieloma formalnościami związanymi z organizacją ceremonii pogrzebowej. Sytuacja komplikuje się szczególnie w przypadku konieczności sprowadzenia zwłok zmarłej osoby z zagranicy. Jak tego dokonać i o czym warto pamiętać?

Wnioskowanie o transport zwłok

Pierwszym krokiem prowadzącym do sprowadzenia zwłok bliskiej osoby z zagranicy jest złożenie wniosku do starosty lub prezydenta tego miasta, w którym ma odbyć się pochówek. Wniosek nie jest obarczony opłatą skarbową. Prawo sprowadzenia zwłok zmarłej osoby przysługuje jej krewnym do czwartego stopnia pokrewieństwa, przy czym warto zaznaczyć, że w imieniu krewnych może również wnioskować firma pogrzebowa. Jakie informacje powinno się zawrzeć w stosownym wniosku? Należy podać m. in. imiona i nazwiska zmarłego, a także datę i miejsce jego urodzenia oraz zgonu. Ponadto do dokumentacji trzeba dołączyć:

  • Akt zgonu międzynarodowy lub przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski (ewentualnie inny dokument stwierdzający zgon);
  • Zaświadczenie o przyczynie zgonu (jeśli śmierć spowodowała choroba zakaźna to przez 2 lata po śmierci osoby chorej jej zwłok nie można przetransportować za granicę).

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w przeciągu trzech dni od daty jego złożenia.

Sprowadzenie zwłok z zagranicy

Jeśli wnioskowanie zakończy się pozytywną decyzją starosty, to na podstawie tak uzyskanej zgody otrzymamy również zaświadczenie od polskiego konsula o zezwoleniu na transport zwłok. Takie pozwolenie jest już jednak płatne. Pracownicy konsulatu opieczętowują trumnę ze zwłokami i jej otwarcie już po sprowadzeniu do Polski nie będzie możliwe. Co warto wiedzieć o samym transporcie zwłok?

Chcąc sprowadzić ciało zmarłej osoby z zagranicy, należy wybrać odpowiedni środek transportu. – Tłumaczy pracownik Zakładu Pogrzebowego Anubis we Wrocławiu.Niezbędne jest specjalne oznakowanie pojazdu, odizolowana kabina kierowcy, a także zabezpieczenia zapobiegające przemieszczeniu się trumny bądź urny w trakcie przewozu. Ponieważ transport zwłok z zagranicy wiąże się z wieloma formalnościami i wymaga z jednej strony zorientowania w przepisach, a z drugiej dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym, warto powierzyć to zadanie wyspecjalizowanemu zakładowi pogrzebowemu. Profesjonalny przewóz zwłok powinien odbywać się w zgodzie z przepisami o ochronie życia i zdrowia pracowników, jak również z poszanowaniem dla osoby zmarłej.