Gospodarka magazynowa w oparciu o najnowsze urządzenia oraz technologie

Budowa magazynu i odpowiednie gospodarowanie przechowywanymi w nim zasobami to zawsze duże wyzwanie, nawet dla dużych przedsiębiorstw. Inwestycja wymaga sporych nakładów – i nie mówimy tu wyłącznie o kosztach wzniesienia samego obiektu. Potrzebne są jeszcze nakłady finansowe na wyposażenie magazynu i opracowanie logistyki zarządzania nim. Magazyn zawsze odgrywa bardzo ważną rolę w łańcuchu dostaw, dlatego gospodarka magazynowa powinna być oparta o najnowsze urządzenia i technologie. Przystępując do projektowania magazynu, należy precyzyjnie określić parametry oraz funkcjonalność obiektu, który chcemy stworzyć.

Znaczenie transportu wewnętrznego

Wyposażenie magazynu, sposób składowania oraz technologie transportu wewnętrznego powinny jak najlepiej odpowiadać specyfice obsługiwanego towaru. Poszczególne strefy magazynu muszą zostać przez projektanta dokładnie zdefiniowane i wyliczone, w przeciwnym razie magazyn może stać się tzw. wąskim gardłem całego łańcucha dostaw, ponieważ towary oczekujące na rozmieszczenie w regałach będą zalegały i piętrzyły się w korytarzach, a pracowników będą czekać niechciane nadgodziny. Projekt logistyczny, inaczej projekt technologiczny magazynu, sporządzany jest zazwyczaj przez interdyscyplinarny zespół fachowców, którym warto zaufać.

Początkującemu przedsiębiorcy może się na przykład wydawać, że lepiej zainwestować w dwie używane ładowarki niż w suwnicę na hali magazynowej, bo to bardziej się opłaca. W praktyce okazuje się później, że praca z ładowarkami zajmuje trzy razy więcej czasu, ze względu na specyfikę towaru – mówi nam przedstawiciel Centrum Szkolenia Zawodowego IMAGINE HOUSE ze Zgłobic.

Znaczenie rozwoju firmy i pracowników

Nie sposób wyobrazić sobie gospodarowanie magazynem bez odpowiedniego narzędzia w postaci programu komputerowego. Dzięki niemu mamy stałą kontrolę nad poziomem zapasów i możemy swobodnie zarządzać przestrzenią magazynową. Niektóre programy oferują takie rozwiązania jak bilans stanu towarów, czyli automatyczne tworzenie planu zapotrzebowania na bazie zdefiniowanych kryteriów. Stworzone w programach pliki stanowią dodatkowo ewidencję ruchów magazynowych i pozwalają na sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji. Bardzo ważne jest, by osoby, które pracują z takim programem, były z nim naprawdę dobrze zapoznane – warto szukać osób z doświadczeniem na podobnym stanowisku. Nie należy również zapominać o tym, jak ważny jest dla firmy rozwój pracowników. Warto zadbać o szkolenia zawodowe dla pracowników, które pozwolą im zapoznać się z nowymi technologiami, czy obsługą nowych urządzeń, które mamy zamiar wprowadzić do pracy w naszej firmie.