Jakie dane zawierają tabele obciążeń płyt warstwowych

Pyty warstwowe to rozwiązanie, które w branży budowlanej cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W technologii lekkiej zabudowy płytowej powstaje coraz więcej elementów konstrukcyjnych, np. ociepleń dachów, ale też całych budynków, np. hal magazynowych. Aby jednak płyty warstwowe dobrze pełniły swoją rolę, muszą być dobrze dobrane pod kątem wytrzymałości, w czym pomagają tabele obciążeń.

plyta-warstwowa

Obciążenie płyt warstwowych

Tabele obciążeń to obliczenia określające możliwości konstrukcyjne w zakresie nośności i stateczności płyt warstwowych. Płyty warstwowe jako element konstrukcyjny pełnią bowiem przede wszystkim funkcję praktyczną i to właśnie ich odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne jest głównym kryterium wyboru płyt. Z czego wynikają obciążenia płyt warstwowych? Ich źródłem mogą być m. in.:

  • Rodzaj konstrukcji. System podparcia i mocowania płyt oraz zastosowany układ, np. wieloprzęsłowy czy jednoprzęsłowy, a także rozpiętość osiowa podpór – wszystko to ma niebagatelne znaczenie dla określenia zawartego w tabelach maksymalnego obciążenia płyt warstwowych.
  • Kolorystyka płyt. Ten pozornie mało istotny czynnik odgrywa istotną rolę w określeniu obciążenia płyt. Jak się bowiem okazuje, płyty w ciemniejszych odcieniach są bardziej narażone na odkształcenia termiczne.
  • Warunki atmosferyczne. Opady, śnieg, wiatr, spadające sople i temperatura – wszystkie te czynniki mogą obciążać płyty i stanowić ryzyko dla stabilności całej konstrukcji.
  • Dodatkowe instalacje. Elementy instalacji, np. odgromowej, mogą stanowić dodatkowe źródło dociążenia płyt warstwowych.

Dane zawarte w tabelach obciążeń – maksymalne obciążenie płyt równomiernie rozłożone i w korelacji z szerokością podpór, rodzajem układu, a także grupą kolorystyczną – to najistotniejsze informacje z punktu widzenia projektantów budynków. Dane te decydują bowiem o wyborze materiałów, od których zależy stabilność projektowanej konstrukcji.

Inne informacje

Jakie inne informacje można znaleźć w tabelach obciążeń płyt warstwowych?

Tabele obciążeń płyt warstwowych to istotne wskazówki dla projektantów nie tylko w kontekście maksymalnych dopuszczalnych obciążeń, ale też innych szczegółowych informacji na temat technologii płyt. – mówi specjalista z firmy Gór-Stal sp. z o. o. w Gorlicach. – W tabelach takich znajdziemy dokładne dane dotyczące grubości i rodzaju okładzin płyt, a także materiału rdzenia. Zapoznamy się również z temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną płyty w zależności od pory roku. Ponadto znajdziemy tam też informacje dotyczące samej konstrukcji, a mianowicie minimalnej szerokości podpór skrajnych i pośrednich, jak i minimalnej ilości wkrętów na tych podporach. Wszystkie te informacje pozwalają projektantom na optymalny wybór płyt warstwowych do funkcjonalnego i bezpiecznego użytkowania projektowanych budynków.

śr. ocena 5 / głosów 5