Kanały oddymiania i kanały kablowe – charakterystyka rozwiązania

Jednym z priorytetów podczas projektowania obiektów mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i magazynowych jest bezpieczeństwo – szczególnie chodzi tutaj o minimalizowanie zagrożenia w przypadku pożarów. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest stworzenie między innymi trwałej i szczelnej instalacji wentylacji oddymiającej. Istotne jest również zabezpieczenie znajdującej się w budynku instalacji elektrycznej.

Kanały oddymiające – charakterystyka

Stanowią element wentylacji oddymiającej, której zadaniem jest – jak wskazuje na to nazwa – odprowadzanie produktów spalania, powstających w czasie pożaru poza obszar budynku. Sprawność wentylacji jest kluczowa dla powodzenia akcji ewakuacyjnych, ponieważ to właśnie dym jest najczęstszą przyczyną zgonów w trakcie pożarów. Jego zbyt duże stężenie powoduje trudności w oddychaniu i zaburza orientację u osób przebywających wewnątrz budynków – ofiara może stracić przytomność i udusić się, zanim dosięgnie ją ogień. Warunki, jaki powinny spełniać kanały oddymiania opisane są w artykule 270 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie. Artykuł ten stwierdza między innymi, jaka powinna być klasa odporności ogniowej kanałów w zależności od tego, ile stref pożarowych obsługują. Istotnym wymogiem wobec kanałów wentylacji oddymiającej jest również jakość wykonania, gwarantująca niezmienność ich właściwości w czasie pożaru – przede wszystkim szczelności. Tylko w szczelnym kanale możliwe jest wytworzenie podciśnienia niezbędnego do skutecznego odprowadzania dymu. Nieodpowiednie wykonanie może spowodować, że dym z kanałów będzie przesączał się z powrotem do pomieszczeń. Wysokiej jakości kanały oddymiającej znajdziemy w ofercie firmy Jack Service.

Kanały kablowe

Wykorzystywane są w celu zabezpieczenia i porządkowania przewodów tworzących instalację elektryczną budynków. Ponieważ kable poprowadzone są swobodnie wewnątrz kanałów, rozwiązanie to znacząco ułatwia przeprowadzenie różnego rodzaju prac konserwacyjnych i naprawczych. Do produkcji kanałów wykorzystuje się między innymi odpowiednio zabezpieczone stopy metalowe oraz tworzywa sztuczne, które wykazują odporność na działanie czynników zewnętrznych, takich zanieczyszczenia, wilgoć, wysokie i niskie temperatury – dzięki temu są w stanie skutecznie chronić poprowadzone nimi kable. Ich zastosowanie może również poprawić bezpieczeństwo użytkowników budynku, eliminując ryzyko kontaktu ze swobodnie zwisającymi kablami, które szczególnie w sytuacjach awaryjnych, takich jak ewakuacja, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

śr. ocena 5 / głosów 4