Kiedy woda wymaga dezynfekcji?

Zły stan wody, zarówno pitnej, jak i gospodarczej może być przyczyną chorób i śmierci ludzi oraz awarii i zniszczenia urządzeń oraz instalacji. Dlatego tak ważne są procesy uzdatniania wody. Szczególnym jednak przypadkiem jest występowanie w wodzie zanieczyszczenia biologicznego, bo wówczas woda wymagać będzie dezynfekcji. W niniejszym artykule przyglądamy się tematowi i odpowiadamy, kiedy dezynfekować wodę.

Dezynfekcja wody – jaki to proces?

Dezynfekcja wody to proces, w wyniku którego z cieczy eliminowane są mikroorganizmy. Wśród nich znajdziemy nie tylko bakterie i wirusy, ale też pierwotniaki, drożdżaki, zarodniki grzybów i glonów. Jeżeli woda ma zostać użyta do celów bytowych lub gospodarczych (użytkowych, procesowych, etc.), to niezbędne jest ich usunięcie, a przynajmniej uniemożliwienie im dalszego namnażania się.

Eliminacja czynnika biologicznego ma na celu nie tylko dbałość o jakość wody, ale też o stan instalacji: zanieczyszczona bakteriologicznie instalacja zasilająca czy obiegowa spowoduje powtórną kontaminację zdezynfekowanej już wody, czyniąc ją niezdatną do użytku – informuje nas ekspert z firmy Global Concepts 2000 Polska, dystrybutora systemów do uzdatniania wody.

Dezynfekcję wody prowadzi się z pomocą środków chemicznych, fizycznych i termicznych. Wśród środków chemicznych znajdziemy m.in.: chlor i jego związki, brom, jod, ozon, miedź, srebro, nadmanganian potasu, fenole, alkohole czy nadtlenek wodoru. Do metod fizycznych i termicznych (w tym wspomagających) można zaliczyć: obróbkę termiczną, naświetlanie promieniowaniem UV, ultradźwięki, powolną i pospieszną filtrację, koagulację, sedymentację oraz zmiękczanie wody. By dezynfekcja wody była wyjątkowo skuteczna i trwała, w procesach uzdatniania wody wykorzystuje się kilka metod równocześnie, np. filtracja powolna, środki chemiczne i naświetlanie UV.

Dezynfekcja wody – gdzie się stosuje?

Zawierająca zanieczyszczenia biologiczne woda nie nadaje się w zasadzie do użytku, kontaminant ten eliminuje się więc z wody do określonego limitu w większości przypadków. Są jednak szczególne zastosowania, gdzie wodę dezynfekować powinno się bezwzględnie. Przede wszystkim będą to ujęcia wody i instalacje wodociągowe, tak indywidualne, jak i zbiorowego użytku. Stosuje się tu filtrację mechaniczną w połączeniu z zastosowaniem środków chemicznych (odchodzi się od chlorowania na rzecz ozonowania) i dodatkowo – naświetlanie UV. Dezynfekcję wody przeprowadza się także w zakładach wodolecznictwa, sanatoriach, łaźniach, basenach i podobnych miejscach publicznego użytku wody, gdzie ma z nią kontakt duża liczba osób. Częstym wyborem jest tam również połączenie chlorowania/ozonowania z naświetlaniem UV, szczególnie w miejscach, gdzie woda znajduje się w ciągłym obiegu zamkniętym. Konieczność dezynfekcji wody występuje również w przemyśle:

  • w rolnictwie (woda do podlewania wielu roślin powinna mieć skontrolowaną jakość mikrobiologiczną),
  • w branży spożywczej (nie tylko przy jej bezpośrednim wykorzystaniu w procesie, ale również podczas mycia opakowań, konserwacji instalacji, czyszczenia linii produkcyjnych itp. – w mleczarstwie, przetwórstwie warzyw i owoców, piekarnictwie, cukiernictwie, gastronomii etc.),
  • w służbie zdrowia, badaniach naukowych itd. (wykorzystuje się wodę wodociągową z powtórzeniem procesu uzdatniania),
  • w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym,
  • w układach chłodniczych otwartych i zamkniętych (np. w chłodniach kominowych); nierzadko wykorzystuje się tu również stosowanie biocydów, zapobiegających powstawaniu biofilmu na elementach instalacji,
  • indywidualnie – w akwarystyce, oczkach wodnych, stawach hodowlanych.
śr. ocena 5.8 / głosów 6