Pompy do skroplin – właściwości i zastosowanie

W przypadku stosowania klimatyzatorów, kondensacyjnych urządzeń grzewczych oraz sprzętu chłodniczego, powstawanie skroplin jest nieuniknione. W optymalnej sytuacji skropliny odprowadzane są metodą grawitacyjną, jednak by było to możliwe, instalacja musi spełniać kilka istotnych warunków. Kiedy grawitacyjne odprowadzanie kondensatu się nie sprawdza, jedynym rozwiązaniem jest użycie pompy do skroplin.

Systematyczne usuwanie skroplin powstających w wyniku działania urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych jest konieczne do zachowania ich sprawności i ogólnie dobrego stanu technicznego. Brak odpowiednich systemów odprowadzania kondensatu prowadzi nie tylko do uszkodzenia urządzeń, ale może nawet do naruszenia konstrukcji całego budynku. Innym zagrożeniem jest pogorszenie warunków klimatycznych pomieszczeniach, w których dochodzi do skraplania pary wodnej, co przekłada się na realne zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w takich miejscach.

Kiedy nie sprawdzi się metoda grawitacyjna?

Metoda grawitacyjna wciąż jeszcze jest najpopularniejszym sposobem odprowadzania kondensatu. Takie rozwiązanie jest proste, zupełnie bezobsługowe i ciche. Niestety, nie zawsze możliwe do zastosowania. Aby grawitacyjne odprowadzanie skroplin zdało egzamin, konieczne jest skorzystanie z przewodów odprowadzających kondensat, prowadzonych pod odpowiednim kątem.

Sposób montażu takich przewodów nie jest obojętny. Aby instalacja działała sprawnie, konieczne jest zachowanie spadku 1-2%/1mb. Wyłącznie przy spełnieniu takich założeń skropliny będą skutecznie odprowadzane – mówi ekspert z firmy Dambat. Jeśli instalacja odprowadzająca kondensat nie może spełnić tych wymagań, konieczne będzie użycie pompy do skroplin.

Dużą wadą grawitacyjnego odprowadzania skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych czy chłodniczych jest też niska estetyka. Ponieważ przewody w takim przypadku muszą być możliwie krótkie, często prowadzi się je na zewnątrz budynku poprzez dziury w ścianie, tworzone specjalnie w tym celu.

Usuwanie skroplin pompą do kondensatu

Usuwanie kondensatu za pomocą pompy do skroplin jest znacznie bardziej praktyczne, nie wpływa też negatywnie na estetykę budynku. Choć sceptycy zwracają uwagę na dźwięk towarzyszący ich pracy, nowoczesne pompy pracują bardzo cicho i zwykle ich działanie nie jest zauważalne dla użytkowników.

Jednak najważniejsza zaletą pomp do kondensatu jest możliwość zastosowania w każdych warunkach. Do prawidłowej pracy instalacji z pompą nie jest wymagane nachylenie, a samo urządzenie jest małe, dzięki czemu sprawdzi się nawet tam, gdzie dysponujemy bardzo ograniczoną przestrzenią.

Montaż pompy skroplin również nie jest wymagający, przebiega prosto i sprawnie. Co ważne, nie zachodzi konieczność wiercenia otworów w ścianach – kondensat może być odprowadzony do dowolnego odpływu. Oznacza to, że instalacja nie uszkadza budynku, a całość może być wykonana w sposób dyskretny i elegancki.

śr. ocena 5 / głosów 5