Posiadanie Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 – korzyści dla przedsiębiorców

Systemu Zarządzania Środowiskowego jest częścią systemu zarządzania przedsiębiorstwem, obejmującym zarówno jego strukturę organizacyjną, planowanie, podział odpowiedzialności, jak i środki potrzebne do opracowywania i prowadzenia zarządzania w sposób, który będzie wyraźnie uwzględniał wszelkie problemy środowiska. Jego głównym celem będzie minimalizacja szkodliwego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

System Zarządzania Środowiskowego to system przynoszący wymierne korzyści nie tylko środowisku naturalnemu, lecz również przedsiębiorcom. Zanim przyjrzymy się korzyściom, płynącym z jego wdrożenia, przyjrzymy się bliżej, na czym polega omawiany system.

System Zarządzania Środowiskowego

System Zarządzania Środowiskowego ma na celu przede wszystkim zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko, dzięki usprawnieniu jego zarządzania. Przede wszystkim ma on na celu niwelację negatywnych skutków ludzkich działań, właściwe zarządzanie zasobami środowiskowymi, ich racjonalne użytkowanie oraz eliminację negatywnych efektów działalności gospodarczej. Na System Zarządzania Środowiskowego będzie składać się zatem zapobieganie powstawaniu odpadów, redukcja ilości odpadów u ich źródła, ograniczenie emitowanych zanieczyszczeń, a także właściwe zagospodarowanie odpadów.

Korzyści dla przedsiębiorców z Systemu Zarządzania Środowiskowego

Wdrożenie omawianego systemu, w czym pomaga na przykład Fundacja Fortis, niesie wiele korzyści dla przedsiębiorców. Umożliwia lepsze planowanie działań, zmierzających do ochrony środowiska, ogranicza produkcję odpadów oraz zmniejsza zużycie wody i energii.

Dzięki niemu szybciej zostaną wykryte i usunięte wszelkie nieprawidłowości, zmniejszy się zużycie surowców oraz koszty utylizacji odpadów. Racjonalny System Zarządzania Środowiskiem pozwala także na uniknięcie surowych kar za nieprzestrzeganie przepisów oraz redukcję stawek ubezpieczeniowych.

Postępuje wzrost bezpieczeństwa pracy, a także polepszenie stosunków przedsiębiorcy zarówno z władzą, jak i społeczeństwem.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż System Zarządzania Środowiskiem mocno wpływa na pozytywny wizerunek firmy, co przekłada się na jej większą konkurencyjność na rynku.

Firma bowiem dbająca o środowisko jest dużo lepiej postrzegana na rynku, zarówno przez kontrahentów, jak i klientów. Wpisując się w globalny trend dbania o środowisko, spełnia obowiązujące standardy i wyznacza jednocześnie nowe trendy w swojej branży.

śr. ocena 5 / głosów 5