Procedura Czystszej Produkcji

Podejmowanie działań mających chronić przyrodę służy nie tylko jej, ale też przedsiębiorstwom, które wdrażają ekologiczne procedury – niższe zużycie energii i surowców to oszczędność dla firmy. Czym jest Procedura Czystszej Produkcji i jak jest realizowana w praktyce? Przyjrzyjmy się temu na przykładzie podmiotu specjalizującego się w obróbce galwanicznej metali.

Czym jest Międzynarodowa Deklaracja Czystszej Produkcji?

Każdy z nas produkuje śmieci i w jakiejś mierze zanieczyszcza środowisko. Dbałość o jego stan jest obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń. Szczególnie dotyczy to dużych zakładów produkcyjnych, ponieważ to one tworzą najwięcej zanieczyszczeń oraz zużywają wyczerpywalne zasoby planety na największą skalę.

Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska jest proporcjonalne do tego, jaki jest nasz wpływ na nie – mówi przedstawiciel firmy Galwanizer.Jest dla nas oczywiste, że skoro czerpiemy z dóbr Ziemi i zanieczyszczamy ją, powinniśmy podejmować działania, które zrównoważą negatywny wpływ naszej działalności. Dlatego wdrożyliśmy procedury Czystszej Produkcji.

Czystsza Produkcja to prewencyjna strategia ochrony środowiska. Kompleksowo stosowana zapobiega zagrożeniom wiążącym się z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym przypadku galwanizacji metali kolorowych.

Czystsza Produkcja w praktyce

Zobaczmy, jak wygląda Czystsza Produkcja w praktyce. Jako przykład może posłużyć przedsiębiorstwo Galwanizer, które zajmuje się galwanizacją metali kolorowych. Firma ta uzyskała Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji w 1999 roku i od tego czasu konsekwentnie stosuje i rozwija działania zmierzające do realizacji zobowiązań wynikających z tego dokumentu.

Procedura Czystszej Produkcji przynosi korzyści zarówno środowisku, jak i przedsiębiorstwu, które ją wdraża. W przypadku galwanizerni metali kolorowych efektami są: niższe zużycie energii, mniej wykorzystywanych surowców oraz mniejsza emisja toksycznych produktów ubocznych. Działania są podejmowane kompleksowo, na wszystkich etapach – od pozyskania surowców, przez ich obróbkę, po utylizację odpadów.

Czystsza Produkcja jest bardzo skuteczną metodą walki z niszczeniem środowiska, ponieważ nie polega na usuwaniu skutków zanieczyszczeń, lecz na niedopuszczaniu do powstania zagrożenia. Filarami procedury są trzy równoległe i równorzędne działania: stosowanie know-how, usprawnianie technologii oraz stopniowa zmiana ludzkich postaw. Dzięki temu zakłady mogą być coraz czystsze, a produkcja coraz wydajniejsza. Poszukiwanie nowych rozwiązań jest kołem zamachowych zmian technologicznych sprzyjających zarówno naturze, jak i biznesowi.