Przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektronicznego

Sprzęt elektryczny i elektroniczny to urządzenia wielofunkcyjne, których działanie jest uzależnione od prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych. Jednak ich zużyciu… coś trzeba z nimi zrobić. Oczywiście nie można tak po prostu wyrzucić ich do kosza, tylko trzeba zgodnie z przepisami i w odpowiedni sposób zutylizować. Jakie są przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektronicznego?

Sprzęt podlegający utylizacji

Dyrektywa 202/96/WE dokonała podziału sprzętu elektrycznego i elektronicznego na poszczególne kategorie, a ustawodawca krajowy je dookreślił. Zgodnie z naszymi przepisami, mamy dziesięć grup gromadzących poszczególne rodzaje sprzętu: wielkogabarytowe i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery i telefony), sprzęt audiowizualny, oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem przemysłowych, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (w tym gry video), wyroby medyczne, przyrządy do nadzoru i kontroli (wszelkie czujniki i sprzęt alarmowy), oraz automaty vendingowe.

Możliwości utylizacji

W myśl nowych przepisów, każdy użytkownik i właściciel sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdującego się w gospodarstwie domowym, gdy uzna, że sprzęt ten staje się odpadem, musi utylizować go w sposób ściśle określony przez ustawę. Możliwości są następujące:

  • można oddać sprzęt do specjalistycznego przedsiębiorstwa prowadzącemu punkt zbierania zużytego sprzętu, np. do Skupu złomu, metali i elektroniki w Warszawie
  • można oddać sprzęt do punktu zbierania odpadów komunalnych
  • można oddać sprzęt do punktu zbierania złomu
  • można oddać sprzęt do punktu przetwarzającego ZSEE
  • można oddać sprzęt do wskazanej jednostki w gminie, która prowadzi działalność zbierania odpadów komunalnych
  • można oddać sprzęt przedsiębiorstwu, które uzyskało zezwolenia na zbieranie odpadów
  • można pozostawić sprzęt w punkcie serwisowym, gdy właściciel oddał sprzęt do naprawy i okazało się, że naprawa nie ma już sensu
  • można zostawić u sprzedawcy, u którego kupuje się nowy sprzęt w systemie jeden za jeden – jeden nowy w stosunku do jednego starego urządzenia.

To ważne zastrzeżenie, bowiem zasada 1:1 jest obowiązująca i sprzedawca może odmówić przyjęcia więcej niż jednego sprzętu. Może również odmówić przyjęcia sprzętu, gdy stwierdzi wyciek substancji niebezpiecznej.

Kara za utylizację niezgodną z przepisami

Warto pamiętać, że za pozostawienie sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w pojemniku z odpadami komunalnymi, czyli w koszach na śmieci lub innym niedozwolonym miejscu, grozi kara nawet do 5000 zł. Nie warto więc w ten sposób „oszczędzać” na czasie i na transporcie do odpowiedniego miejsca utylizacji, bo okaże się, że zapłacimy o wiele więcej niż za dostarczenie do punktu (o ile w ogóle będziemy musieli to robić).