Rodzaje bezpieczników

Bezpieczniki są integralną częścią każdego obwodu elektrycznego czy elektronicznego. To one mają za zadanie chronić system przed uszkodzeniami wywołanymi przepięciem prądu, znacznym wzrostem temperatury oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. W przypadku zaistnienia jednego z powyższych zdarzeń bezpiecznik bierze na siebie całe obciążenie, odcina dopływ energii i w ten sposób zapobiega zniszczeniu całego, często bardzo kosztownego układu.

Gdzie stosuje się bezpieczniki?

Bezpieczniki należą do najbardziej popularnych sposobów zabezpieczania układów zasilanych prądem. Takie zabezpieczenia są powszechnie stosowane w domowych i przemysłowych instalacjach elektrycznych, w urządzeniach i liniach produkcyjnych, sprzętach RTV i AGD oraz w środkach transportu. Jak wyjaśnia ekspert dystrybutora oferującego szeroki wybór bezpieczników:

Bezpieczniki konstruowane są w taki sposób, aby to właśnie one były najsłabszym ogniwem całego układu. W zależności od przeznaczenia można wyróżnić kilka rodzajów bezpieczników. Do ochrony instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych czy zakładach pracy służą bezpieczniki topikowe, bezpieczniki przepięciowe oraz bezpieczniki różnicowoprądowe. Te ostatnie najczęściej można spotkać w domach jednorodzinnych. Inną grupą bezpieczników są te stosowane w pojazdach. Najczęściej spotykane to mini, normal i maxi. Osobny typ to bezpieczniki wykorzystywane w sprzętach domowych, a także urządzeniach przemysłowych. Mimo, że istnieje tak wiele rodzajów bezpieczników, wszystkie one mają za zadanie ochronę układów, w których zostały zamontowane.

Jak działają bezpieczniki?

Bezpieczniki mimo różnych zastosowań są do siebie podobne pod względem budowy, a także działania. Każdy bezpiecznik składa się z korpusu umieszczanego w gnieździe bezpiecznikowym oraz tzw. Topika, czyli elementu, który przypadku przekroczenia wartości prądu lub wzrostu temperatury ulega stopieniu powodując tym samym przerwanie obwodu i odcięcie zasilania. Korpusy mogą być wykonane z tworzyw sztucznych, szkła lub surowców ceramicznych. Topiki natomiast zawsze są wykonane z materiałów przewodzących. Najczęściej z miedzi bądź srebra. Ponieważ bezpiecznik musi reagować błyskawicznie na wykryte zagrożenie najlepiej kupować bezpieczniki wiodących producentów. Dzięki temu mamy gwarancję wysokiej jakości produktu, a tym samym pewność, że w razie wystąpienia przepięcia czy zwarcia bezpiecznik zareaguje natychmiast chroniąc nie tylko układ, ale również zapobiegając innym konsekwencjom takim jak zniszczenie urządzeń lub instalacji elektrycznej, pożar czy porażenie prądem.

śr. ocena 5 / głosów 5