Rodzaje paliw gazowych

Paliwa gazowe znajdują bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle, a także w codziennym życiu – wykorzystujemy je między innymi do wytwarzania energii cieplnej do ogrzewania budynków, w licznych procesach produkcyjnych oraz do napędzania aut wyposażonych w specjalną instalację gazową. Wyróżniamy jednak kilka rodzajów gazów – każdy z nich posiada swoje unikalne właściwości.

Gaz ziemny

Nazywany jest również czasem błękitnym paliwem. Jego złoża mogą występować w towarzystwie złóż węgla kamiennego oraz ropy naftowej, choć zdarzają się również złoża samodzielne. Skład gazu ziemnego może być różny w zależności od miejsca jego wydobywania, jednak jego głównym składnikiem jest zawsze metan – stanowi on ponad 90% składu gazu ziemnego. Do pozostałych składników zaliczamy etan, propan, butan oraz inne związki organiczne i mineralne. Jest gazem bezwonnym, kojarzony z nim zapach jest wynikiem nawaniania w celu łatwiejszego wykrywania jego obecności w powietrzu. Jego spalaniu towarzyszy niższa niż w przypadku węgla i ropy emisja dwutlenku węgla i innych szkodliwych związków chemicznych.

LPG

Znany inaczej jako gazol lub propan-butan, stanowi mieszankę tych dwóch gazów.

Uzyskiwany jest w procesie rafinacji ropy naftowej lub ze złóż gazu ziemnego – tłumaczy przedstawiciel firmy Auto Gaz Śląsk Jest substancją o bardzo wszechstronnym zastosowaniu, wykorzystywaną m.in. jako paliwo samochodowe, źródło energii w urządzeniach grzewczych i urządzeniach gospodarstwa domowego (np. kuchenkach gazowych), a nawet jako nośnik w kosmetykach w aerozolu.

W temperaturze pokojowej i przy normalnym ciśnieniu ma formę gazu – przekształca się w ciesz przy ciśnieniu od 2,2 do 4 atmosfer. W takim właśnie stanie skupienia jest przechowywane i transportowane.

Eter dimetylowi

Otrzymywany jest z gazu ziemnego, węgla lub biomasy. Zazwyczaj stosowany jako gaz nośny w aerozolach, w zabiegach medycznych wykonywanych przy użyciu metody kriogenicznej. Może być również wykorzystywany w charakterze samodzielnego paliwa lub mieszany z LPG – w takiej formie stosowany jest w silnikach cztero- i dwusuwowych. W określonych warunkach zyskuje właściwości rozpuszczalnika.

Wodór

To jeden z najpowszechniej występujących na Ziemi pierwiastków chemicznych. Posiada najmniejszą spośród wszystkich pierwiastków masę atomową. W naturalnych warunkach jest bezbarwnym, bezwonnym, nietoksycznym i łatwopalnym gazem. Ze względu na swoja fizyko-chemiczne właściwości doskonale nadaje się na paliwo, choć stosowany jest powszechnie głównie w rakietach. Obecnie trwają szeroko zakrojone prace nad opracowaniem technologii umożliwiającej wykorzystanie czystego wodoru również w przemyśle samochodowym.