Rodzaje systemów wentylacji

Systemy wentylacji pozwalają cieszyć się świeżym i zdrowym powietrzem wewnątrz pomieszczeń – nawet tych, które nie są wyposażone w okna. Jest to szczególnie ważne w dużych i skomplikowanych konstrukcjach, w których ścianach przebywa dużo osób. Wymianę powietrza można zapewnić na kilka sposobów. Jakie są rodzaje systemów wentylacji i na jakiej zasadzie działają?

Czym jest i jak działa wentylacja?

Systemy wentylacji zapewniają cyrkulację, czyli obieg powietrza. Najczęściej chodzi o wymianę powietrza z wnętrza z powietrzem atmosferycznym spoza budynku. Oddychając, ludzie oraz zwierzęta stopniowo pozbawiają powietrze tlenu, a nasycają je dwutlenkiem węgla, przez co z czasem coraz mniej nadaje się ono do użytku. Wentylacja gwarantuje stałą podaż powietrza bogatego w niezbędny do życia tlen i usuwanie tego „zużytego”. Jest to ważnie nie tylko dla istot żywych, ale też dla maszyn, które wykorzystują powietrze pobierane z najbliższego otoczenia.

Jak działa wentylacja? Zapytaliśmy o to specjalistę z Firmy Szałek:

Zasada działania wentylacji będzie nieco inna w zależności od jej rodzaju. Nie wszędzie da się skorzystać z powietrza z zewnątrz. Wtedy to, które znajduje się w obiegu, musi być poddawane oczyszczaniu i ponownie oddawane do użytku – mówi nasz ekspert. – Filtry zatrzymują to, co niepożądane: pyły, drobnoustroje, dymy, wilgoć. Następnie oczyszczone powietrze zaopatrywane jest w tlen.

Rodzaje wentylacji

Wyróżniamy kilka rodzajów wentylacji, począwszy od tej zupełnie naturalnej, niewymagającej żadnych urządzeń prócz otwartego okna. Wtedy wymiana powietrza zachodzi samoistnie – świeże powietrze wpada przez okno, a zużyte wydostaje się z wnętrza tą samą drogą. Przejdźmy jednak do wentylacji nieco bardziej zaawansowanej, bo wykorzystującej specjalnie do tego przeznaczoną infrastrukturę i urządzenia. Wyróżniamy tu trzy rodzaje wentylacji grawitacyjną, mechaniczną oraz mieszaną (hybrydową).

Wentylacja grawitacyjna jest możliwa dzięki różnicy ciśnień między wentylowanym pomieszczeniem a kanałem prowadzącym powietrze na zewnątrz. Jest ono zasysane, a w jego miejsce wpuszcza się świeże powietrze – służą temu okna albo specjalne nawiewy i szczeliny.

Wentylacja mechaniczna polega na wymuszeniu ruchu powietrza przez np. wirnik wentylatora. W odróżnieniu od wentylacji grawitacyjnej mechaniczna daje duże możliwości sterowania i zapewniania sobie różnych warunków w zależności od potrzeb. Wyszczególnia się wentylację mechaniczną wyciągową, która jedynie oczyszcza wnętrze ze zużytego powietrza, oraz nawiewno-wywiewną, która oprócz tego zaopatruje pomieszczenie w świeże powietrze.

Wentylacja hybrydowa daje możliwość korzystania z metody grawitacyjnej i mechanicznej odpowiednio do potrzeb – dostosowuje się do warunków atmosferycznych i zużycia powietrza.